December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2SA53NCK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Üzleti terv készítés
A tantárgy neve (angolul):Business Planning
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1+2
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Vállalati Pénzügyek, Számvitel alapjai
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vállalkozások Pénzügyei Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Jáki Erika

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatóknak képesnek kell lenniük egy vállalat üzleti modelljének a felírására, a környezetének az elemzésére, a működést befolyásoló kockázatok meghatározására és értékelésére, valamint mindezek tükrében a vállalat pénzügyi modelljének elkészítésére, azaz a kimutatások közötti összefüggések átlátására, és ennek automatizálására.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: