Június - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Marketing Communication in an International Environment

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SM95NAK13M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketing Communication in an International Environment
A tantárgy neve (angolul): Marketing Communication in an International Environment
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: 
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Corvinus MBA Center Egyéb szervezeti egység
A tantárgyfelelős neve: Dr. Horváth Dóra

A tantárgy szakmai tartalma: 

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Farkas Tibor, Dr. Horváth Dóra

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
Gy_G8Gyakorlat2016/17/2Farkas Tibor, Dr. Horváth Dóra
E_G8Elmélet2016/17/2Dr. Horváth Dóra, Farkas Tibor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.