Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marketing Management

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SM95NAK26M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketing Management
A tantárgy neve (angolul): Marketing Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 24/24
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: Angol
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Corvinus MBA Center Egyéb szervezeti egység
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bauer András

A tantárgy szakmai tartalma: A marketing irányításának és szervezésének alapjai, vezetői feladatok, kompelx problémák elemzése

Évközi tanulmányi követelmények: esetmunka

Vizsgakövetelmény: 60%

Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga

Tananyag leírása: Marketing an introduction
Consumer behaviour
Segmentation and positioning
Marketing research
Products and brands
Services marketing
Pricing
Distribution system
Retailing
Personal selling
Advertising
Marketing planning

Órarendi beosztás: hetente

Kompetencia leírása: Analitikus képességek, csoportmunka, prezentáció, kommunikáció

Félévközi ellenőrzések: esetek, órai szereplés

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: írásos vizsga

Szak neve: Full-time mba

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Winer-Dhar: Marketing management

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2019-02-05 13:52:57

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.