Március - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2SZ31NAK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Számítógép-architektúrák
A tantárgy neve (angolul):Computer Architectures
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Trinh Anh Tuan

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a korszerű informatikai rendszerek elemeivel és felépítésével és a különböző felhasználói, gazdasági és üzleti
szempontokból fontos képességek növelésének lehetséges módjaival.
A hagyományos architektúra szerint felépülő rendszereken felül, bemutatunk néhány példát
korszerű, jövőbe mutató megoldásokra.

A fenntarthatóság szempontjai:
Törekszünk a mindig friss, korszerű tudás, valid kódolási technikák, átadására, ami ezen a területen rendkívül fontos, hiszen a technikák folyamatosan megújulnak.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- A hallgatók megismerkednek a korszerű számítógép-architektúrák alapfogalmaival és technológiáival.
- Megismerik korszerű alkalmazásokat ezeken az architektúrákon.


Képesség:
Képessé válnak a korszerű számítógép-architektúrák funkcionális elemeit (és összefüggéseit) megérteni, architekturális szinten teljesítményüket elemezni.


Attitűd:
A hallagtók képesek lesznek a trendeknek és hálózati problémáknak megfelelő architektúrális megoldások választása.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: