Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Operációs rendszerek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ31NAK08B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Operációs rendszerek
A tantárgy neve (angolul): Operating Systems
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 + 2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Trinh Anh Tuan

A tantárgy szakmai tartalma: Számítógépek felépítése és a az operációs rendszerek általános jellemzése (kialakulás, csoportosítás, feladatai). Az operációs rendszerek működési sajátosságai. Felhasználói felületek és szolgáltatások. Állományszervezés. Felügyeleti eszközök. Telepítési és konfigurálási kérdések. Segédprogramok. Az MS Windows és a LINUX operációs rendszerek felhasználói ismeretei. Az operációsrendszer-választás döntéselőkészítésének problémái.

Évközi tanulmányi követelmények: - A számonkérés részét képezi az előadások
- Aláírást az kaphat, aki a két zárthelyin (igazolt hiányzás esetén pótzárthelyin) részt vett, és ZH-nként legalább 50% eredményt ért el. Ennek hiányában a tárgy „Nem vizsgázott” bejegyzéssel zárul, és újra fel kell venni.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: - az érdemjegy megállapítása a két évközi ZH és az évvégi vizsga eredménye alapján történik
- ZH I. 25 pont
ZH II. 25 pont
Vizsgadolgozat 50 pont
- 0 - 50 pont 1 (elégtelen), 51 - 62 pont 2 (elégséges), 63 - 75 pont 3 (közepes),
76 - 88 pont 4 (jó), 89 - 5 (jeles)

Tananyag leírása: Előadás:
1. Bemutatkozás, OS (szep. 12)
2. Hardware (szep. 19)
3. Microsoft Windows(szep. 26)
4. Virtualizáció(okt. 3)
5. Hálózat(okt. 10)
6. ZH (okt. 17)
7. szünet
8. Hálózat 2. (okt. 31)
9. Virtualizáció (nov. 7)
10. Linux Live, Chromium OS (nov. 14)
11. ZH (nov. 21)
12. Kriptográfia (nov. 28)
13. Cloud(dec. 5)
14. Mobiltelefónia (dec. 12)

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: A tantárgy célja, hogy a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek a mindennapi életben jelentősebb operációs rendszerek elvi felépítése és gyakorlati működése és a számítógépek felépítése terén. A kurzust követően a hallgatóknak rendelkezniük kell mindazokkal az ismeretekkel és készségekkel, amelyek birtokában képesek különböző célok és preferenciák alapján a leginkább megfelelő operációs rendszer kiválasztására, telepítésére, használatára és felügyeletére

Félévközi ellenőrzések: 1. zárthelyi feladatsor: 1-5. előadás témakörei (6. hét)
2. zárthelyi feladatsor: 7-10. előadás témakörei (14. hét)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Gazdaságinformatikus BSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • On-line dokumentumok

Ajánlott irodalom:

  • Andrew S. Tanenbaum: Számítógép hálózatok
  • Andrew S. Tanenbaum: Számítógép architektúrák
Ajánlott irodalmak:
Andrew S. Tanenbaum: Modern Operating Systems (Prentice-Hall)
Kötelező irodalmak:
On-line dokumentumok

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2014-09-11 19:00:30

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.