Március - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2SZ31NAK11B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Adatbázis rendszerek
A tantárgy neve (angolul):Database Systems
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 előadás + 2 gyakorlat
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Mohácsi László

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzust sikeresen teljesítő hallgató képes lesz az adatbázis-támogatást igénylő üzleti problémák felismerésére, megoldási javaslatok előkészítésére és azok implementálására. A döntés-előkészítés produktumaként technológiai érvekkel alátámasztott, de a gazdasági döntéshozók számára is könnyen érthető dokumentumot állít elő, melynek megvalósítása során egy olyan adatbázis megtervezésére lesz képes, mely mind technikai-, mind üzleti szempontból optimális a szervezet számára. Összességében a hallgató a félév végén tudja használni az adatbázis-kezelő rendszerek, és értse az üzemeltetése, működése mögött levő üzleti folyamatokat, döntési felelősségeket, és a döntések esetleges következményeit.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók tisztában lesznek:

• az adatbáziskezelő rendszerek funkcióival, lehetőségeivel
• a relációs adatbázisok modellezésének, tervezésének folyamatával
• az adatbázis és az adattárház közötti különbségekkel
• a nem relációs adatbázisok működésével


Képesség:
A hallgatók a tárgy elvégzése után képesek lesznek:

• a működési célú (tranzakciós) adatbázisok kialakításához szükséges tervezési, felhasználási és implementációs feladatok végrehajtására
• vállalati adatforrások lekérdezésére, a vezetői döntésekhez és az adatbányászathoz szükséges adatok biztosítására


Attitűd:
A hallgató:
• felelősen gondolkodik, tudja, munkájának minősége befolyásolja, hogy munkatársai is el tudják végezni feladatukat
• törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére
• nyomon követi az adatbázisok, adatbázis rendszerek terület legfrissebb híreit.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: