Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2SZ31NAK12B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Számítástudomány
A tantárgy neve (angolul):Computer Science
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Tasnádi Attila

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Alapvető számelméleti, kereső és rendező eljárások elsajátítása. A műveletigény analízis és számítógéppel megoldhatatlan problémák megismerése. A tárgyalt adatszerkezetek használata programokban. A matematikai nyelvészet alapjainak megértése.

A fenntarthatóság szempontjai:
N


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Tananyag leírása:
1. hét: relációk, gráfok, síkbarajzolhatóság
2. hét: párosítások, König és Hall tételei
3. hét: gráfbejárások, minimális összköltségű feszítőfa, legrövidebb utak meghatározása
4. hét: hálózati folyamok, stabil párosítások meghatározása
5. hét: Euklideszi algoritmus, lineáris diofantoszi egyenlet, kongruencia
6. hét: Euler–Fermat-tétel, lineáris kongruencia
7. hét: rejtjelezés
8. hét: algoritmusok műveletigénye, O és Θ jelölések, a lineáris és a logaritmikus keresés példáján
9. hét: összeshasonlító rendezések (összefésülő-, kupac- és gyorsrendezés)
10. hét: adatszerkezetek (tömb, lista, verem és sor)
11. hét: Hash-elés és bináris keresőfák
12. hét: Kiegyensúlyozott bináris keresőfák


Képesség:
Egyszerűbb diszktrét matematikai problémák megoldása
Algoritmizáló képesség
Algoritmusok analizálása, műveletigényének becslése
Adekvát adatszerkezetek kiválasztása


Attitűd:
Gyakorlati problémák modellezése gráfok segítségével
Hatékonyabb algoritmusok keresésének igénye


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: