Április - 2020
H K S C P S V
  02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2SZ31NAK14B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Számítógép-hálózatok
A tantárgy neve (angolul):Computing Networks
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Trinh Anh Tuan

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A korszerű számítógép-hálózatok felépítésének elméleti alapjai mellett azok működésének megértése a cél.
A megközelítés alkalmazásorientált illetve réteg-koncepció szerinti. A számítógép-hálózatokkal
összefüggésben kiadott dolgozat témák lehetőséget nyújtanak önálló kutatómunkára és a friss
szakirodalom tanulmányozására. Korszerű mobil hálózatok. Fontos szempont a megfelelő IT biztonságtechnikai elvek bemutatása és azok gyakorlása.

A fenntarthatóság szempontjai:
Törekszünk a mindig friss, korszerű tudás, valid kódolási technikák, átadására, ami ezen a területen rendkívül fontos, hiszen a technikák folyamatosan megújulnak.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- A hallgatók megismerkednek a korszerű számítógép-hálózatok alapfogalmaival és technológiáival.
- Megismerik korszerű mobil hálózatokat és alap hálózati biztonság kérdéseit és megoldásait.


Képesség:
Képessé válnak a korszerű számítógép hálózatok funkcionális elemeit (és összefüggéseit) megérteni, architekturális szinten teljesítményüket elemezni.


Attitűd:
A hallagtók képesek lesznek a trendeknek és hálózati problémáknak megfelelő hálózati megoldások választása.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: