Április - 2020
H K S C P S V
  02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2SZ31NAK20B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szoftver-technológia II.
A tantárgy neve (angolul):Software Technology II
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2e+2gy
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:szoftvertechnológia I.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Mohácsi László

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók a kurzus során képesek lesznek relációs adatbázisok kezelésére alkalmas felhasználói felület és logika építésére .NET alapokon. Elmélyítik az adatbázis szemléletű gondolkodásmódot és terminológiát. Rálátást kapnak az adatbázis-kezelő rendszer kialakítása során felmerülő tervezési és megvalósítási problémákra.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók a kurzus során megtanulják használni az Entity Framework-öt, és gyakorlati tudást szereznek a relációs adatbázisok kezelésében .NET keretrendszer alatt, A LINQ to SQL technológiára alapozva.


Képesség:
A hallgatók a kurzus elvégzésével képesek lesznek egy valós üzleti problémákhoz köthető adatkezelő rendszer felhasználói felületének kialakítására.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: