December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2SZ31NAK25B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Bevezetés a Pénzügyi Technológiákba (FinTech)
A tantárgy neve (angolul):Introduction to Financial Technologies (FinTech)
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Nincs.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Trinh Anh Tuan

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus elvgézésével a hallgatók megismerik az innovatív pénzügyi technológiákat, melyeket képesek elemezni, értik azok működését, ismerik azok felhasználásuk lehetőségeit is korlátait. Képesek elemeni a piaci kihívásokat, ügyfélelvárásokat, és ezekhez kapcsolódóan képesek a technológiák alkalmazására. Képesek a technológiákra építve üzleti modell létrehozására.

A fenntarthatóság szempontjai:
A gyakorlati részben kitérünk arra, hogy milyen okos algoritmikus eszközökkel tudjuk mérsékelni a Fintech megoldások által felhasznált erőforrásokat, csökkentve ezzel az üzemeltetés költségeit, ugyanakkor hozzájárulva a fenntartható üzemeltetéshez.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
1: Financial Technology (FinTech) bevezetés és áttekintés, Capstone projekt definiálás
2: Módszertani megalapozás, technológiai innovációs módszerek, kapcsolódó esettnulmányok
3: Digitális transzformáció a banki szektorban
4: “Capstone” projektek definiálása, választása, csapatépítés
5: Blockchain technológiák
6: Elektronikus fizetések és kriptovaluták
7: P2P-alapú üzleti modellek a pénzügyben
8: Technológiák gazdasági, számviteli és jogi kérdései
9: Biztonsági kérdések a pénzügyben
10: Mesterséges intelligencia alkalmazása a pénzügyben


Képesség:
Capstone projekt definiálás
Módszertani megközelítések gyakorlati alkalmazása
“Capstone” projektre fókuszált tevékenységek (“elevator pitch”, piaci elemzés, versenyelemzés, pénzügyi tervezés,..)
Prezentációs képesség fejlesztése - “Capstone” projekt prezentációja


Attitűd:
A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: