Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Bevezetés a Pénzügyi Technológiákba (FinTech)

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ31NAK25B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Bevezetés a Pénzügyi Technológiákba (FinTech)
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Financial Technologies (FinTech)
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 + 2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: G Kar Választható, GI KV blokk (BSc)
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Trinh Anh Tuan

A tantárgy szakmai tartalma: A Financial Technology (FinTech) egy újonnan fejlődő interdiszciplináris terület a pénzügyi és mérnöki tevékenység között, amely példátlan potenciált mutatott be a hagyományos pénzügyi szolgáltatási szektor számára. A technológia elsősorban az informatika és az adattudományok, a különböző pénzügyi gyakorlatok terén tapasztalható fejlesztések alkalmazására összpontosít, amelyek javítják a szolgáltatás hatékonyságát és növelik a végfelhasználói vevői elégedettséget. Ez a multidiszciplináris tárgy felkészíti a diákokat mind a technológiai oktatásra a műszaki innovációkban, mind pedig a FinTech üzleti és jogi környezetének megértésében. A tárgy tematikája- többek között - a pénzügyi infrastruktúrák, az elektronikus fizetési rendszerek és a kriptográfiai technológiák, az internetes pénzügyek és a pénzügyi informatika, először a korszerű fejlesztéseket helyezik előtérbe a tárgy keretében. A tárgy fontos része egy "Capstone" projekt, amelyben a hallgatók csoportban dolgoznak egy FinTech projektben és a félév végén prezentálják a közös üzleti tervüket illetve terméküket.

Évközi tanulmányi követelmények: RöpZH-k (egyéni), Captsone projekt beszámoló (csoportos)

Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: röpZH-k es Capstone projekt alapján

Tananyag leírása: 1: Financial Technology (FinTech) bevezetés és áttekintés, Capstone projekt definiálás
2: Módszertani megalapozás, technológiai innovációs módszerek, kapcsolódó esettnulmányok
3: Digitális transzformáció a banki szektorban
4: "Capstone" projektek definiálása, választása, csapatépítés
5: Blockchain technológiák
6: Elektronikus fizetések és kriptovaluták
7: P2P-alapú üzleti modellek a pénzügyben
8: Technológiák gazdasági, számviteli és jogi kérdései
9: Biztonsági kérdések a pénzügyben
10: Mesterséges intelligencia alkalmazása a pénzügyben
11-13: "Capstone" projektre fókuszált tevékenységek ("elevator pitch", piaci elemzés, versenyelemzés, pénzügyi tervezés,..)
14: Jövő irányok, Díjazás - Workshop meghívott vendégekkel - legjobb 3 "Capstone" projekt prezentációja

Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A kurzus elvgézésével a hallgatók megismerik az innovatív pénzügyi technológiákat, melyeket képesek elemezni, értik azok működését, ismerik azok felhasználásuk lehetőségeit is korlátait. Képesek elemeni a piaci kihívásokat, ügyfélelvárásokat, és ezekhez kapcsolódóan képesek a technológiák alkalmazására. Képesek a technológiákra építve üzleti modell létrehozására.

Félévközi ellenőrzések: röpZH-k és Capstone projekt beszámoló

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: röpZH-k

Szak neve: G Kar Választható, GI KV blokk (BSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • Susanne Chishti - Janos Barberis (2016) The FinTech Book, Wiley
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-06-09 21:03:45

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.