Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Informatika 2.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ31NBK10B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Informatika 2.
A tantárgy neve (angolul): Basic of IT 2.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0/2 gy
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Informatika 1.
A tantárgy típusa:  választható szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Vicsek Tamásné

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy gyakorlati segítséget kíván nyújtani alkalmazások fejlesztéséhez az Excel VBA és a Maple szimbolikus programozási nyelv segítségével. A MATLAB nyelv elemi használatába is bevezet.

Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlatokon való részvétel kötelező!
Röpdolgozatok (VBA, Maple), házi feladatok (VBA, Matlab - 2, Maple), 2 géptermi zárthelyi (VBA, Maple)

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: Röpdolgozatok (10 pont), házi feladatok (20 pont), félévközi gyakorlati géptermi vizsga (VBA 40, MAPLE 30 pont). Mindkét zárthelyin el kell érni legalább az 50%-ot! Ha ez nem sikerül, akkor egy javítási lehetősége van a hallgatónak az oktatási időszakban. Bónusz pont (max 5 pont) kapható órai munkáért. A Matlab teljesítése a házi feladatok segítségével történik.
Ponthatárok
0 47 1 elégtelen
48 60 2 elégséges
61 70 3 közepes
71 84 4 jó
85 100 5 jeles

Tananyag leírása: 1. Űrlapok készítése Excelben – VB vezérlők
2. Makrók rögzítése, VBA szerkesztő
3. Programozási struktúrák (értékadás, ciklusok, elágazások)
4. Algoritmusok I.
5. Algoritmusok II.
6. Objektumokhoz kapcsolódó makrók
7. Függvények írása Excelben
8. Első negyedéves géptermi zárthelyi Excel VBA
9. Bevezetés a Matlab nyelvhasználatába I.
10. Bevezetés a Matlab nyelvhasználatába II.
11. Maple alkalmazások matematikai feladatokra
12. Maple használat gazdasági modell feladatokban
13. Összetett feladatok programozás használatával
14. Második negyedéves géptermi zárthelyi

Órarendi beosztás: A Neptun rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A hallgató a kurzus során elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek alkalmassá teszi őt arra, hogy mind további tanulmányaiban mind munkájában gyakorlatban fel tudja indulásként használni a Visual Basic, Matlab és Maple programozásban tanultakat.

Félévközi ellenőrzések: A gyakorlati jeggyel értékelendő tantárgy követelményeit a hallgatónak az oktatási időszakban kell teljesítenie. Az osztályzat folyamatos számonkérésen alapul, vizsga időszakbeli javítási lehetőség nélkül.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házifeladat: VBA, Matlab, Maple.

Szak neve: Gazdaságelemző BSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Kötelező irodalom nincs.

Ajánlott irodalom:

  • A Moodle alatt minden óra elméleti és gyakorlati anyaga fenn van.
Ajánlott irodalmak:
A Moodle alatt minden óra elméleti és gyakorlati anyaga fenn van.
Kötelező irodalmak:
Kötelező irodalom nincs.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.