Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Internet alkalmazásfejlesztés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ31NCV04B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Internet alkalmazásfejlesztés
A tantárgy neve (angolul): Internet Application Development
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: kötelezően elvégzendő tantárgy a Webfejlesztés, vagy az Internet tárgy
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Fodor Szabina Eszter

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a hallgatók megismertetése az Internet alkalmazásfejlesztés terminológiájával. A félév során megismerkednek az Internet alapfogalmaival, a gyakorlatban elsajátítják a HTML és XML .kódolást és a Java nyelv alapjait. A hallgatók megismerik továbbá, hogy Java szervletek segítségével miként hozhatók létre hatékony és sokcélú webalkalmazások.

Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlatok látogatása kötelező. A félév során a hallgatóknak az előadásokon röpdolgozatot, a gyakorlatokon géptermi dolgozatot kell írniuk és egy önálló projektet kell elkészíteniük.

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: 
Géptermi dolgozat 50%
Elméleti teszt 30%
Összetett project 20%

Tananyag leírása: 
1. Internet alapok, protokollok, html alapok, a html sajátosságai.
2. Hálózati programozás – vastag kliens vs. vékony kliens
3. Webszerverek programozása, JSP. A JSP implicit objektumai.
4. Egyszerű JSP alkalmazás elkészítése, EL műveletek, operátorok. JSTL alapjai
5. Kliensről érkező adatok feldolgozása,
6. JavaBean technológia
7. Felhasználói adatok nyomonkövetése (bejelentkezés, account, bevásárló kosár)
8. Keretrendszerek - Hibernate
9. Adatbázis-kapcsolat létesítés, egyszerű lekérdezés és módosítás meglévő adatbázisba a JSTL sql taglib segítségével.
10. Az XML technológia: szintaxis (struktúra, prológ, dokumentum elem), jól formázott és érvényes dokumentumok (dtd, xsd), névterek. XML megjelenítése: CSS, XSLT segítségével.
11. Webszolgáltatások
12. Web alkalmazások biztonsága
13. ZH
14. Projektek bemutatása

Órarendi beosztás: 
1. csoport
Időpont Szerda 9.50-13.10
Terem Sóház 219
Oktató Dr. Fodor Szabina

2. csoport
Időpont Csütörtök 8.00-11.00
Terem Sóház 219
Oktató Dr. Fodor Szabina

Kompetencia leírása: Az Internet alkalmazás fejlesztése alapfogalmainak és technikáinak ismerete,
Java alapú web alkalmazások készítésének technológiája,
Saját JSP alkalmazás készítése

Félévközi ellenőrzések: 
- géptermi dolgozat a 12. vagy 13. héten (50 pont)
- 8 db előre be nem jelentett időpontban röpdolgozat, melyek közül a 6 legjobb
számíts (6 * 5 pont)
- összetett csoportos projekt (20 pont)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Komplex Internet alkalmazás készítése 3 fős csoportokban.

Szak neve: Informatikus és szakigazgatási agrármérnök (Informatikai szakirány)
Gazdaságinformatikus (BSc) alapképzési szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Kötelező tankönyv, jegyzet nincs

Ajánlott irodalom:

  • Vishal Layka: Learn Java for Web Development Modern Java Web Development, Apress, 2014
  • Peter Müller, Dirk Louis: Webvilág - Java 5, Panem Kiadó Kft., 2006
  • Bryan Basham, Kathy Sierra, Bert Bates: Head First Servlets & JSP, O'Reilly, 2005
  • Betsy Bruce:Tanuljuk meg a Dreamweaver használatát 24 óra alatt, Kiskapu, 2002
  • Jason Hunter: „Java Szervletek Programozása (A kiszolgálóoldali Java-fejlesztők kézikönyve)”, Kossuth, 2001
  • Nyékiné G. Judit (szerk.): „J2EE Útikalauz Java programozóknak”, ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, 2002
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Kötelező tankönyv, jegyzet nincs

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2015-09-04 10:08:55

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.