Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Portáltechnológiák

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ31NDK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Portáltechnológiák
A tantárgy neve (angolul): Technologies of Online Shop-front
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: webfejlesztés tárgy
A tantárgy típusa: gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Láng Blanka Klára

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a webes portálépítés alapjaival. Megismerik a php-mysql technikát, összekötik a már ismert html-css-javascript megoldással.
(A tárgy előfeltétele a Webfejlesztés tárgy, melynek anyagára épül az új anyag. Ezenfelül a általános programozási alapismeretekre is szükség lesz, pl változó, ciklus, elágazás fogalma, stb, melyet a C# nyelv tanulása közben sajátítottak el.)
A hallgatók gyakorlati problémákon keresztül ismerkedhetnek meg a kliens és szerveroldali technológiákkal, egy, a piacon jelenleg elterjedt CMS-el (Wordpress), annak használatával, beállításaival. A félév végén a hallgatók képesek lesznek a wordpress alkalmazás testreszabására nemcsak a kötött sablonok, bővítmények, menük használatával, hanem a kód direkt szerkesztésével is.

Egy alternatív óra keretében megismerkedhetnek a Laravel php keretrendszerrel

Évközi tanulmányi követelmények: - 1 db gépes vizsga (50%)
- 8 röpdolgozat, melyből a legjobb 6 számít az értékelésbe (6*5=30%)

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 0-50: 1
51-62: 2
63-75: 3
76-88: 4
89- : 5

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 1. A szükséges ismeretek ismétlése - kiegészítése
2. PHP alapok
3. PHP vezérlési szerkezetek
4. PHP OOP lehetőségei + kiegészítés
5. PHP tömbök
6. PHP űrlap feldolgozása
7. MySQL
8. Menetkövetés
9. Egy összetett alkalmazás elkészítése
11. CMS-ek áttekintése, Wordpress I. -telepítés, testreszabás
12. Wordpress II. - a kód módosítása
13 bemutatók

+1 alternatív óra: Egy összetett alkalmazás elkészítése Laravelben

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Csoportosan egy webportál elkészítése (20%)

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-08-15 14:08:54

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.