Március - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2SZ31NDV01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Alkalmazott számítástechnika
A tantárgy neve (angolul):Applied Computing - Spreadsheet Models in Business
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+4 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Mohácsi László

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgató a kurzus során komoly jártasságra tesz szert olyan feladatok megoldása terén, amelyek közül jó néhánnyal későbbi munkája során nagy valószínűséggel találkozni fog. A feladatok gazdasági és üzleti jellegűek, s aktívan kapcsolódnak más tárgyak tananyagához. (Mindazonáltal a tárgy keretében bevezetésre kerülő fogalmakat, módszereket és technikákat önállóan vezetjük be, s részletesen megtárgyaljuk, így azon hallgatók számára is érthetőek lesznek, akik addigi tanulmányaik során netán még nem jutottak el az illető fogalomig.)
A tantárgy keretében a hallgató elsajátítja a számítógépes problémamegoldás (elemi) készségét, egészen pontosan azt, hogyan lehet viszonylag bonyolult feladatokat egy olyan eszközzel (táblázatkezelő program) megoldani, amely minden munkahelyen rendelkezésre áll.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: