Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Alkalmazott informatika: üzleti modellek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ31NDV04B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Alkalmazott informatika: üzleti modellek
A tantárgy neve (angolul): Applied Informatics - Spreadsheet Models in Business
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  nincs
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csetényi Artur

A tantárgy szakmai tartalma:  A tantárgy keretében a hallgatók megismerik gazdasági és üzleti problémák számítógépes megoldásának fontosabb (elemi) technikáit, egyebek mellett a modellalkotás, célérték keresése, érzékenységvizsgálat, kockázatelemzés, grafikus elemzés, optimalizálás, stb. módszereit. A kurzus célja nem az Excel program haladó szintű megismerése, hanem annak alkotó módon történő alkalmazása gazdasági és üzleti problémákra.

Évközi tanulmányi követelmények:  A félév folyamán a hallgatók két zárthelyi dolgozatot írnak számítógépen. A gyakorlatokon való részvétel kötelező!

Vizsgakövetelmény:  gyakorlati jegy

Az értékelés módszere:  A félév folyamán a hallgatók két zárthelyi dolgozatot írnak 50-50 pontért számítógép mellett, Excel környezetben. Mindkét zárthelyin 5-5 feladatot kell megoldani, a rendelkezésre álló 150 perc alatt.

Tananyag leírása:  1.Alapismeretek – Kereső függvények
Az Excel alapjai: relatív és abszolút címzések, képletmásolás, csoportos lapszerkesztési mód, függvények, grafikonok készítése. A KUTAT és az FKERES függvények használata.
2.Véletlenszámok – Adatbázis-kezelés I.
Véletlenszámok használata, mintaadatbázis létrehozása, adatbázison értelmezett függvények
3.Érzékenységvizsgálat – Adatbázis-kezelés II.
Érzékenységvizsgálat adattábla segítségével. Rendezés. Auto- és irányított szűrés.
4.Adatbázis-kezelés III.
Részösszegek számítása. Kimutatás-készítés.
5.Célérték-keresés – Pénzügyi függvények I.
Célérték-keresés, esetvizsgáló. A RÉSZLET függvények. Az MÉ, JBÉ, RÁTA és a PERSZÁM függvény.
6.Pénzügyi függvények II.
Az annuitásos hiteltörlesztés. Átütemezések.
7.ZH I.
Zárthelyi dolgozat

8.Pénzügyi függvények III.
Projektek összehasonlítása. Az NMÉ és a BMR függvény.
9.Optimumszámítás I.
A Solver használata. Lineáris és nem-lineáris optimalizálás.
10.Optimumszámítás II.
Lineáris és nem-lineáris optimalizálás. Nevezetes optimalizálási problémák: szállítási feladat, hozzárendelési feladat. Cashflow optimalizálás.
11.Hozam- és kockázatelemzés, portfólióanalízis
Hatékonyfront. Tőkepőiaci egyenes (CML)
12.Statisztika
Egy- és többváltozós lineáris regresszió. Idősorok előrejelzése. Szezonális ingadozások kezelése.
13.ZH II.
14. Összevont ZH. Feladatok megbeszélése.
Zárthelyi dolgozat

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása:  A hallgató a kurzus során komoly jártasságra tesz szert olyan feladatok megoldása terén, amelyek közül jó néhánnyal későbbi munkája során nagy valószínűséggel találkozni fog. A feladatok gazdasági és üzleti jellegűek, s aktívan kapcsolódnak más tárgyak tananyagához. (Mindazonáltal a tárgy keretében bevezetésre kerülő fogalmakat, módszereket és technikákat önállóan vezetjük be, s részletesen megtárgyaljuk, így azon hallgatók számára is érthetőek lesznek, akik addigi tanulmányaik során netán még nem jutottak el az illető fogalomig.)
A tantárgy keretében a hallgató elsajátítja a számítógépes problémamegoldás (elemi) készségét, egészen pontosan azt, hogyan lehet viszonylag bonyolult feladatokat egy olyan eszközzel (táblázatkezelő program) megoldani, amely minden munkahelyen rendelkezésre áll.

Félévközi ellenőrzések: A félév folyamán a hallgatók két zárthelyi dolgozatot írnak 50-50 pontért számítógépen, Excel környezetben, az egyetemi géptermek egyikében.
Az első ZH időpontja a 7. (6.) héten, a másodiké a 13. héten lesz. (Az ütemezéstől kényszerű eltérések elképzelhetőek.)
A félév sikeres zárásának feltétele, hogy mindkét zárthelyi dolgozat eredménye külön-külön legalább 20 pont, együttesen pedig legalább 60 pont legyen. A zárthelyi dolgozatok külön-külön nem pótolhatók. Azon hallgatók, akik a félév során nem érik el a minimum követelményt (60 pont), összevont dolgozatok írnak a szorgalmi időszak utolsó hetében, amelynek keretében elért eredményük 0,75-es szorzóval kerül elbírárálásra. Ezen szabály alól kivételt képeznek azok, akik betegség miatt igazoltan voltak távol a negyedéves ZH-kon.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:  A számítógépes problémamegoldás készségét komoly gyakorlással kell és lehet elsajátítani. Minden alkalommal egy alapfeladat különböző változatai, variánsai kerülnek kidolgozásra. Ezek befejezése gyakran önállóan történik.

Szak neve: Gazdaságinformatikus BSc
Pénzügy és Számvitel BSc.
Gazdálkodás menedzsment BSc
Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök BSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Lévayné Lakner Mária: Excel használata, Computerbooks, 2001.
  • Fiala Tibor: Pénzügyi modellezés Excellel, Kossuth Kiadó, 1999.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Lévayné Lakner Mária: Excel használata, Computerbooks, 2001.
Fiala Tibor: Pénzügyi modellezés Excellel, Kossuth Kiadó, 1999.

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Csetényi Artur

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G2Gyakorlat2018/19/1Dr. Csetényi Artur
G1Gyakorlat2018/19/1Dr. Csetényi Artur


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.