Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Adatbáziskezelés a gyakorlatban

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ31NDV05B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Adatbáziskezelés a gyakorlatban
A tantárgy neve (angolul): Database Management in Practice
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Informatika vagy Informatika I.
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Mohácsi László

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a relációs adatbázis-kezelés alapfogalmaival. A hallgatók gyakorlati problémákon keresztül ismerkednek meg az adatbázis-szemléletű gondolkodással és a táblatervezéssel. Gyakorlatot szereznek összetett lekérdezési feladatok megoldásában, felhasználói-felület tervezésben és jelentéskészítésben is.

Évközi tanulmányi követelmények: A félév folyamán a hallgatók minden második héten tesztet írnak az előző hét anyagából és csoportmunkában komplex feladatokat oldanak meg. A gyakorlatokon a részvétel kötelező!

Vizsgakövetelmény:  gyakorlati jegy

Az értékelés módszere:  A félév folyamán a hallgatók minden második héten tesztet írnak (5 pont) és csoportmunkában feladatot oldanak meg (10 pont), így kéthetente 15 pontot szerezhetnek az első 12 hétben. A 6 alkalomból az 5 legjobbat vesszük figyelembe. 5*15=75 pont. Az utolsó héten zárthelyi dolgozatot írnak 25 pontért számítógép mellett. Az így szerzett 100 pont alapján kapják a hallgatók az osztályzatot.
Ponthatárok:
0-50 elégtelen
51-62 elégséges
63-75 közepes
76-88 jó
89- jeles

Tananyag leírása: 1-2.
A relációs adatbázis-kezelés alapjai
Adatbázis megtervezése, Access adatbázis létrehozása, adattáblák tervezése (táblák, rekordok, mezők, mezőtípusok, elsődleges kulcs, index)
3-4.
Lekérdezések
Egy és több-táblás lekérdezések, szelekció és projekció, számított mezők, csoportosítás és csoportfeltételek, paraméteres lekérdezések. Allekérdezések és halmazműveletek.
5-6.
Adatmódosító lekérdezések. Űrlapok készítése. Segédűrlapok készítése és beillesztése. Egymásból nyíló űrlapok. Menü szerkesztése, makrók hozzárendelése gombokhoz. Jelentések tervezése.
7-8.
Adatbázis jellegű feladatok megoldása táblázatkezelővel. Az Excel Power Pivot eszköze. Jelentések készítése Excelben.
9-10.
Ismerkedés az Oracle adatbázis-kezelő rendszerrel és az SQLDeveloper kezelőfelülettel. A már más környezetben megtanultak alkalmazása Oracle-ben. Az SQL nyelv alapjai.
11-12.
Lekérdezések Oracle-ben.
13-14.
Számonkérés: a hallgatók megadott kulcsszavak alapján maguk készítenek feladatsort a 13. héten, amit aztán a 14. héten segédanyag használata nélkül megoldanak.

Órarendi beosztás: 2015-16 tanév tavaszi féléve: csütörtök 9:50-13:10

Kompetencia leírása: A hallgatók megtanulják a munkájuk során felmerülő adatkezelési problémákat különböző programkörnyezetekben feldolgozni (Access, Excel, Oracle). Elsajátítják az adatbázis szemléletű gondolkodásmódot és terminológiát. Az adatmodell megtervezése mellett gyakorlatra tesznek szert kimutatás készítésben és felhasználói-felület tervezésben is.

Félévközi ellenőrzések:  ld. az értékelés módszerénél

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Minden második héten csoportmunkában kell a hallgatóknak feladatokat megoldani és egymás munkáját ellenőrizni.

Szak neve: Pénzügy és számvitel, Gazdálkodás és Menedzsment, Kereskedelem és marketing, Nemzetközi gazdálkodás, Turizmus és vendéglátás, Gazdálkodási és vidékfejlesztési agrármérnök, Alkalmazott közgazdaságtan, Emberi erőforrások

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A Moodle rendszerben feltöltött tananyagok

Ajánlott irodalom:

  • Gajdos Sándor: Adatbázisok. Műegyetemi jegyzet.
  • Quittner Pál és Baksa-Haskó Gabriella: Adatbázisok, adatbázis-kezelő rendszerek. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum.
  • Elmasri, Navathe. Fundamentals of Database Systems (6th edition).
  • García-Molina, Ullman and Widom. Database Systems: The Complete Book.
  • C.J. Date. An Introduction to Database Systems (8th edition).
  • Kende Mária, Nagy István. Oracle példatár (SQL és PL/SQL). Panem kiadó
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2015-12-14 15:30:25

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2017/18/2


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.