Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Internet

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ31NDV06B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Internet
A tantárgy neve (angolul): Internet
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  0+4 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  A tárgy előfeltétele, hogy a tanulók rendelkezzenek alapvető informatikai (fájlkezelés, böngésző-használata, stb) ismeretekkel.
A tantárgy típusa:  választható
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Láng Blanka Klára

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a hallgatók számára ismertté tenni az Internet világát, és összetettebb, Javascriptes alkalmazásokat használó kliens oldali weblapok létrehozására felkészíteni őket. Foglalkozunk a böngésző- , felbontás- és kereső optimalizálással, a hallgatók megismerik a HTML kódolást, a stíluslapok technikáját. Megismerkednek egy webes grafikák készítéséhez használt programmal (Adobe Photosop CS4), illetve a Visual Studio program webes lehetőségeivel. Elsajátítják a Javascript nyelvet alapjait, hogy weblapjukat interaktívvá tehessék. Folyamatosan törekszünk a terület legfrisebb fejlesztéseinek bemutatására, jelenleg például a HTML5 és a CSS3 újdonságait ismertetjük, illetve reszponzív weboldalt írunk.
A tárgy előfeltétele, hogy a tanulók rendelkezzenek alapvető informatikai (fájlkezelés, böngésző-használata, stb)
A tantárgy weboldala: http://web.uni-corvinus.hu/~internet/

Évközi tanulmányi követelmények:  Évközbeni zárthelyi dolgozat, órai röpdolgozatok, beadandó weblap.

Vizsgakövetelmény:  gyakorlati jegy

Az értékelés módszere:  Zárthelyi dolgozat: 50 pont, beadandó weblap 20 pont, 8 röpdolgozat 5 pontért, melyből a hat legjobbat számítjuk be (30 pont).

Tananyag leírása: 1. Internet alapok, html alapok, felsorolások
2. Stíluslap alapok, táblázatok
3. Képformátumok, képek, stíluslapok folytatás, class, id, boxmodell
4. Stíluslapok folytatás, oldalszerkezet, űrlapok
5. Meta elemek, keresők, SEO, Javascript alapok, eseménykezelés, függvények
6. Javascript: változók, operátorok, vezérlési szerkezetek, Form objektum
7. Felhasználóbarát weboldal, honlapszerkesztők, Visual Stúdio program webes lehetőségei
8. Photoshop alapok, Javascript: String objektum, utasítások időzítése
9. Javascript: beépített objektumok (Math, Date, Image), Tömbök
10. Zárthelyi dolgozat
11. Visual Stúdio további lehetőségei, Képgaléria és űrlap validálás jQuery-ben
12. html5 újdonságai
13. CSS3 új lehetőségei, Reszponzív weboldal
14. Webanalitika, Google Web Eszközök, öszefoglalás

Órarendi beosztás:  a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: órai röpdolgozatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:  Előre megadott feltételeknek megfelelő beadandó weblap.

Szak neve:  Közgazdász G Kar BSc kivéve gazdaságinformatikus

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A tantárgyi weboldalon megtalálható előadás fóliák.

Ajánlott irodalom:

  • A feladatokat html fájlok formájában a hallgatók rendelkezésére bocsájtjuk.
  • Az interneten hasznos linkeket adunk meg.
Ajánlott irodalmak:
A feladatokat html fájlok formájában a hallgatók rendelkezésére bocsájtjuk.
Az interneten hasznos linkeket adunk meg.
Kötelező irodalmak:
A tantárgyi weboldalon megtalálható előadás fóliák.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2017/18/2


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.