Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Webfejlesztés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ31NDV13B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Webfejlesztés
A tantárgy neve (angolul): Web Development
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4(előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: A tárgy előfeltétele, hogy a tanulók rendelkezzenek alapvető informatikai (fájlkezelés, böngésző-használata, stb) és programozási ismeretekkel.
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Láng Blanka Klára

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a hallgatók számára ismertté tenni az Internet világát, és összetettebb, Javascriptes alkalmazásokat használó kliens oldali weblapok létrehozására felkészíteni őket. Foglalkozunk a böngésző- , felbontás- és kereső optimalizálással, a hallgatók megismerik a HTML kódolást, a stíluslapok technikáját. Elsajátítják a Javascript nyelvet, hogy weblapjukat interaktívvá tehessék, használják a jQuery keretrendszert. Folyamatosan törekszünk a terület legfrisebb fejlesztéseinek bemutatására, erős hangsúlyt helyezünk a reszponzív megoldásokra.
A tárgy előfeltétele, hogy a tanulók rendelkezzenek alapvető informatikai (fájlkezelés, böngésző-használata, stb) és programozási ismeretekkel.
Megjegyzés: A webfejlesztés tárgy előfeltétele a 7. féléves portáltechnológia tárgynak!
A tantárgy weboldala: http://web.uni-corvinus.hu/~internet/

Évközi tanulmányi követelmények: Évközbeni zárthelyi dolgozat, órai röpdolgozatok, beadandó
weblap.

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: Zárthelyi dolgozat: 50 pont, beadandó weblap 20 pont, 8 röpdolgozat 5 pontért, melyből a hat legjobbat számítjuk be (30 pont)

Tananyag leírása: Megjegyzés: őszig kis mértékben változhat
1. Internet alapok, html alapok
2. Stíluslap alapok
3. Táblázatok, stíluslapok folytatás, class, id, boxmodell
4. Stíluslapok folytatás, oldalszerkezet, képformátumok, képek,
5. Meta elemek, űrlapok Javascript alapok, eseménykezelés, függvények
6. Honlapszerkesztők, Visual Studio Pro program webes lehetőségei, Javascript: változók, operátorok, vezérlési szerkezetek
7. Felhasználóbarát weboldal, Javascript: getElementById
8. Beadandó weboldal, Javascript: String objektum, utasítások időzítése, Kiegészítő: Gimp alapok
9. Javascript: beépített objektumok (Math, Date, Image), Tömbök
10. Zárthelyi dolgozat
11. Képgaléria és űrlap validálás jQuery-ben, html5 canvas, űrlapelemek, video, audio,
12. SEO, reszponzív weboldal
13. Kiegészítő: Webanalitika, Google Web Eszközök, öszefoglalás

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: órai röpdolgozatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Előre megadott feltételeknek megfelelő
beadandó weblap.

Szak neve: Gazdálkodási informatikus szak, BSC képzés, 2. és 3. évfolyam

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A tantárgyi weboldalon megtalálható előadás fóliák.

Ajánlott irodalom:

  • A feladatokat és megoldásukat a hallgatók rendelkezésére bocsájtjuk.
  • Az interneten hasznos linkeket adunk meg
Ajánlott irodalmak:
A feladatokat html fájlok formájában a hallgatók rendelkezésére bocsájtjuk.
Az interneten hasznos linkeket adunk meg
Kötelező irodalmak:
A tantárgyi weboldalon megtalálható előadás fóliák.

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Láng Blanka Klára

Utolsó módosítás: 2018-05-25 09:44:59

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2018/19/1Dr. Láng Blanka Klára
G3Gyakorlat2018/19/1Dr. Láng Blanka Klára
G2Gyakorlat2018/19/1Dr. Láng Blanka Klára


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.