Január - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tantárgy adatlap

Webfejlesztés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ31NDV13B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Webfejlesztés
A tantárgy neve (angolul): Web Development
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4(előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: A tárgy előfeltétele, hogy a tanulók rendelkezzenek alapvető informatikai (fájlkezelés, böngésző-használata, stb) és programozási ismeretekkel.
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Láng Blanka Klára

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a hallgatók számára ismertté tenni az Internet világát, és összetettebb, Javascriptes alkalmazásokat használó kliens oldali weblapok létrehozására felkészíteni őket. Foglalkozunk a böngésző- , felbontás- és kereső optimalizálással, a hallgatók megismerik a HTML kódolást, a stíluslapok technikáját. Megismerkednek egy imgyenes webes grafikák készítéséhez használt programmal (Gimp), illetve a Visual Studio Pro program webes lehetőségeivel. Elsajátítják a Javascript nyelvet, hogy weblapjukat interaktívvá tehessék. Használják a jQuery keretrendszert. Folyamatosan törekszünk a terület legfrissebb fejlesztéseinek bemutatására, jelenleg például a HTML5 és a CSS3 újdonságait ismertetjük, illetve reszponzív weboldalt írunk.
A tárgy előfeltétele, hogy a tanulók rendelkezzenek alapvető informatikai (fájlkezelés, böngésző-használata, stb) és programozási ismeretekkel.
Megjegyzés: A webfejlesztés tárgy előfeltétele a 7. féléves portáltechnológia tárgynak!
A tantárgy weboldala: http://web.uni-corvinus.hu/~internet/

Évközi tanulmányi követelmények: Évközbeni zárthelyi dolgozat, órai röpdolgozatok, beadandó
weblap.

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: Zárthelyi dolgozat: 50 pont, beadandó weblap 20 pont, 8 röpdolgozat 5 pontért, melyből a hat legjobbat számítjuk be (30 pont)

Tananyag leírása: 1. Internet alapok, html alapok
2. Stíluslap alapok
3. Táblázatok, stíluslapok folytatás, class, id, boxmodell
4. Stíluslapok folytatás, oldalszerkezet, képformátumok, képek,
5. Meta elemek, űrlapok Javascript alapok, eseménykezelés, függvények
6. Javascript: változók, operátorok, vezérlési szerkezetek, getElementById
7. Felhasználóbarát weboldal, honlapszerkesztők, Visual Studio Pro program webes lehetőségei
8. Gimp alapok, Javascript: String objektum, utasítások időzítése
9. Javascript: beépített objektumok (Math, Date, Image), Tömbök
10. Zárthelyi dolgozat
11. Képgaléria és űrlap validálás jQuery-ben, reszponzív weboldal
12. SEO, html5 canvas, űrlapelemek, video, audio
13. Webanalitika, Google Web Eszközök, öszefoglalás

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: órai röpdolgozatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Előre megadott feltételeknek megfelelő
beadandó weblap.

Szak neve: Gazdálkodási informatikus szak, BSC képzés, 2. és 3. évfolyam

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A tantárgyi weboldalon megtalálható előadás fóliák.

Ajánlott irodalom:

  • A feladatokat html fájlok formájában a hallgatók rendelkezésére bocsájtjuk.
  • Az interneten hasznos linkeket adunk meg
Ajánlott irodalmak:
A feladatokat html fájlok formájában a hallgatók rendelkezésére bocsájtjuk.
Az interneten hasznos linkeket adunk meg
Kötelező irodalmak:
A tantárgyi weboldalon megtalálható előadás fóliák.

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Láng Blanka Klára

Utolsó módosítás: 2017-08-03 11:30:09

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2017/18/2Dr. Láng Blanka Klára
G3Gyakorlat2017/18/2Dr. Láng Blanka Klára
G2Gyakorlat2017/18/2Dr. Láng Blanka Klára


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.