Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Korszerű IT biztonságtechnika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ31NFV01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Korszerű IT biztonságtechnika
A tantárgy neve (angolul): Modern IT Security Techniques
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  2 + 0 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  –
A tantárgy típusa:  választható
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Fehér Péter

A tantárgy szakmai tartalma:  A tantárgy célja áttekintést nyújtani az informatikai rendszereket érint? biztonsági kérdésekr?l, fenyegetésekr?l, technológiákról és a piaci trendekr?l. A kurzus keretében bemutatásra kerülnek az IT biztonságtechnika fontosabb területei, mind technikai, mind üzleti szempontból.

Évközi tanulmányi követelmények:  –

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: –

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Gazdaságinformatikus (BSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Az órán hivatkozott aktuális irodalmak.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Az órán hivatkozott aktuális irodalmak.

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Fehér Péter

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2017/18/2Dr. Fehér Péter


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.