Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Interkulturális kommunikáció

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2SZ74NCK18B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Interkulturális kommunikáció
A tantárgy neve (angolul): Intercultural Communication
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavasz
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező tárgy,gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Malota Erzsébet

A tantárgy szakmai tartalma: A különféle nemzeti kultúrák közötti eltérések és hasonlóságok felismerése és tudatosítása, a kulturális sajátosságok megjelenésének és érvényesülésének következményei az interakciók során, a kommunikáció interkulturális vetületeinek megismerése.

Évközi tanulmányi követelmények: A tárgy gyakorlati jeggyel zárul: a hallgatóknak a tantárgyi követelményeket az oktatási időszakban kell teljesítenie. A sikeres gyakorlati jegy javítására nincs lehetőség (lsd. TVSZ 27.2).


Vizsgakövetelmény: írásbeli vizsga az utolsó héten: 40 pont

Az értékelés módszere:  csoportos projekt prezentálása 20 pont
 szemináriumi aktivitás 25 pont
 egyéni projekt 15 pont
 írásbeli vizsga 40 pont

Tananyag leírása: Sztereotípiák
Kulturális sokk – interkulturális incidensek
Kultúrafogalmak, a kultúra jellemzői
Kultúramodellek, Kulturális értékek
Az interkulturális kommunikáció alapjai
Non-verbális kommunikáció
Verbális kommunikáció
Interkulturális kompetencia, az interkulturális érzékenység fejlesztésének modellje

Órarendi beosztás: neptun szerint

Kompetencia leírása: interkulturális kompetenciák, kultúramodellek alkalmazása a gyakorlatban, kulturális tolerancia, nyitottság és empátia, sztereotípiák azonosítása, valós esetek megoldása

Félévközi ellenőrzések: csoportos projekt

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: egyéni projekt

Szak neve: Nemzetközi Gazdálkodás

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Malota Erzsébet-Mitev Ariel: Kultúrák találkozása 2013, Alinea, Budapest

Ajánlott irodalom:

  • Hidasi Judit Interkulturális kommunikáció. Scolar Kiadó 2008, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Hidasi Judit Interkulturális kommunikáció. Scolar Kiadó 2008, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Malota Erzsébet-Mitev Ariel: Kultúrák találkozása 2013, Alinea, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Malota Erzsébet, Mucsi Attila

Utolsó módosítás: 2019-02-12 12:08:33

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Malota Erzsébet
G1-PGyakorlat2018/19/2Mucsi Attila
G5-PGyakorlat2018/19/2Dr. Malota Erzsébet
G4-PGyakorlat2018/19/2Dr. Malota Erzsébet
G3-PGyakorlat2018/19/2Dr. Malota Erzsébet
G2-PGyakorlat2018/19/2Mucsi Attila


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.