Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NCK07M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Teljesítménymérés- és értékelés
A tantárgy neve (angolul):Performance Measurement and -Evaluation (Performance Management)
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:félévente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetés és Kontroll Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bodnár Viktória

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy kialakításánál fő szempontunk az volt, hogy a hallgatók
megértsék és megtanulják alkalmazni, értő módon használni a teljesítménymérés és -értékelés témaköréhez tartozó alapvető fogalmakat, mind a későbbi egyetemi tanulmányaik során, mind a vállalati gyakorlatban;
képesek legyenek kialakítani és különböző szervezeti közegekben alkalmazásba venni teljesítménymérési és -értékelési eszközöket;
lássák, hogy egy körültekintően kiépített és működtetett teljesítménymérési és -értékelési rendszer miképpen járulhat hozzá a szervezet céljainak, stratégiáinak megvalósulásához.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: