Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NCK08M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Üzletiintelligencia-rendszerek a controllingban
A tantárgy neve (angolul):Business Inteligence Systems
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 előadás + 2 gyakorlat
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetés és Kontroll Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Drótos György

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A menedzsment kontroll (controlling) feladatok eredményes ellátásához ma már elengedhetetlen:
• a rendszerszemlélet, amely hozzásegíti a
szakembereket a controlling feladatok összefüggéseinek
fel-ismeréséhez, és ahhoz, hogy a controllingról mint a szervezet információs rendszeréről gondolkodjanak
• a korszerű információtechnológia kiaknázása, amely–a szűk
értelemben vett kontrollfeladatokon túl – a vezetés szinte minden elemét képes támogatni, hatékonyabbá és eredményesebbé tenni


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: