Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VE81NDK07M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Controlling és teljesítménymenedzsment nem üzleti szervezetekben
A tantárgy neve (angolul):Controlling in Non-Business Organizations
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:félévente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vezetés és Kontroll Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bodnár Viktória

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja, hogy bemutassa a teljesítménymenedzsment koncepcióját, alapfogalmait, valamint alkalmazásának lehetőségeit és gyakorlatát a közszolgálati szektor szervezeteiben. A teljesítménymenedzsment különböző – kormányzati, ágazati, szervezeti és egyéni – szinteken értelmezhető, és szintenként más hangsúlyokkal és felhasználási céllal jelenik meg. A teljesítménymérésből származó információk kormányzati szinten segíthetik például a közpolitika-elemzést, az egyes közpolitikák megvalósítási folyamatát, illetve hatásaik értékelését. A közszolgálati szervezetekben alkalmazott teljesítménymenedzsment-rendszerek lehetőséget adhatnak a stratégiai célok teljesülésének folyamatos nyomonkövetésére, valamint a szervezeti működés átláthatóvá tételére.
A tárgy az ágazati teljesítmény mérésének módszereinek áttekintésével adja meg azt a kontextust, amelyben az egyes, egyedi közszolgálati szervezetek teljesítménye értelmezhető. A kontextus tárgyalását követően a tárgy elsősorban a szervezeti szintű teljesítmény értelmezésére, mérésére és menedzselésére fókuszál, azonban a lényeges kapcsolódási pontokon utal mind a makroszintű, mind pedig az egyéni szintű teljesítménymenedzsment kérdéseire. A tárgy lezárása során tárgyalja azt, hogy a szervezeti vagy az ágazati szintű döntéshozatal milyen információs bázisra támaszkodhat.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: