November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Business Economics

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2VL60NAK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Business Economics
A tantárgy neve (angolul): Business Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: 
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Üzleti Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Stocker Miklós György

A tantárgy szakmai tartalma: 

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Stocker Miklós György, Kajos Attila, Diófási-Kovács Orsolya

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
AE_EElmélet2018/19/1Dr. Stocker Miklós György
G2Gyakorlat2018/19/1Kajos Attila
G3Gyakorlat2018/19/1
G1Gyakorlat2018/19/1Diófási-Kovács Orsolya


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.