Március - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NAK09SM
A tantárgy megnevezése (magyarul):Döntések a sportban
A tantárgy neve (angolul):Decision making in sport
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
6 előadás + 6 szeminárium
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Döntéselmélet
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Döntéselmélet Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Köves Alexandra

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy oktatásának célja, hogy az érintetti szemléletet elsajátítva a hallgató képes legyen a sportban megjelenő stakeholderek motivációit; és döntéseikhez köthető legfontosabb folyamatok és kihívások jellegzetességeit feltárni, megérteni, és felelős sportközgazdászként támogatni. A szemlélet elsajátításával hozzájárulhatnak pályafutásuk során ahhoz, hogy a vállalkozásokban – főként a sportvállalkozásokban - gazdasági területeken dolgozó munkatársak a döntési helyzetekben a pénzügyi szempontokon túl mérlegelni tudják az érintettek számára fontos egyéb szempontokat, valamint döntéseik társadalmi beágyazottságát, és így erősítsék a döntéshozók érzékenységét és a döntéshozatali folyamatok többszempontúságát.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus során a természeti környezet, mint néma érintett jelenik meg, és a fenntarthatóságot ezért külön tárgyaljuk.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
 A hallgató ismeri az érintetti szemlélet döntéshozatali folyamatokban betöltött szerepét és jelentőségét.
 A hallgató érti a sport világában megjelenő belső és külső érintettek döntései mögött meghúzódó legjellemzőbb motivációkat; a leggyakrabban megjelenő folyamatokat és döntési kihívásokat.
 A hallgató felismeri az érintetti csoportok döntéseihez köthető szempontok sokszínűségét, és ismeri azok sportgazdasági területektől történő függését.


Képesség:
 A hallgató képes olyan döntési folyamatokat létrehozni, amelyekben az érintetti szemlélet megjelenik.
 A hallgató képes a sportban megjelenő stakeholderek motivációit; és döntéseikhez köthető legfontosabb folyamatok és kihívások jellegzetességeit feltárni.
 A hallgató egy döntési helyzetben képes úgy képviselni az érdekeit, és szempontjait, hogy azok közeledhessenek más érintettek érdekeihez és szempontjaihoz.
 A hallgató képes az általa megélt döntési helyzetekben azonosítani a döntések érintettekre történő hatásának sportgazdasági és egyéb kontextuális összefüggéseit.


Attitűd:
 A hallgató érzékenységgel közelíti meg az eltérő szempontokat és érdekeket felvonultató döntési helyzeteket.
 A hallgató törekszik arra, hogy a saját gazdasági döntéshozatali szempontjai és megközelítései – amennyire lehetséges – összehangban legyenek és támogassák a döntések különböző külső és belső érintetti csoportjainak szempontjait.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: