Március - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NAV09M
A tantárgy megnevezése (magyarul):A növekedés határai
A tantárgy neve (angolul):Degrowth Economy
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
12*90 perc
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsen
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Döntéselmélet Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Köves Alexandra

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy a növekedés vs. nemnövekedés témájában egy Állampolgári Tanács folyamatát képezi le, a teljes folyamat
élethű modellezésével. A tantárgy célja kettős. Egyrészt célja, hogy a résztvevő hallgatók megtapasztaljanak egy
részvételi folyamatot az Állampolgári Tanács résztvevőjeként, és ezzel kialakuljon az aktív állampolgársághoz fűződő
viszonyuk. Másrészt célja, hogy az Állampolgári Tanács tagjaként a növekedés/nemnövekedés témáját körbejárják és
a viták és tanácskozások során elmélyítsék tudásukat, valamint kialakítsák véleményüket a kérdéskörben.

A fenntarthatóság szempontjai:
A jelenlegi főáramú közgazdasági paradigma a gazdasági növekedést állítja középpontba. Egyre több alternatív iskola
azonban állítja, hogy ez a kényszerű növekedés jelentősen hozzájárul a természeti környezet pusztulásához, valamint
a társadalomban jelenlévő igazságtalanságok, egyenlőtlenségek és feszültségek mélyítéséhez. Ezek az iskolák olyan
megoldásokat keresnek, melyek túllépnek a jelenlegi gondolkodás növekedés-fókuszú keretén, és egy környezetileg
fenntartható és társadalmilag igazságos rendszer kialakításának lehetőségét vetítik előre. Az egyik ilyen alternatív
kutatási terület az ökológiai közgazdaságtan, amin belül a Nemnövekedés (eredetileg Decroissance vagy Degrowth)
egy jelentős irányzat. A kurzus során a témafelvetések és a szakértői konzultációk szakmai hátterét ez az irányzat
adja majd.
Az ökológiai közgazdászok számottevő képviselője állítja, hogy egy olyan komoly társadalmi átmenethez, mint amilyen
egy gazdasági rendszer átalakulása elengedhetetlen a társadalmi párbeszéd. A változásokhoz szükséges, hogy az
állampolgárok ne csak tájékoztatva legyenek a lehetséges irányokról, hanem azok alakításának aktív részesei
legyenek. Ezért kerülnek előtérbe az állampolgári részvételen alapuló módszerek, mint amilyen például az Állampolgári
Tanács. A tanács résztvevőinek lehetőségük van a közügyekről véleményt mondani, és véleményüket, valamint
javaslataikat a döntéshozók elé terjeszteni. A vitáik során rendelkezésre állnak a témák szakértői, akik minél szélesebb
látókörrel ruházzák fel a résztvevőket, azonban a javaslat végső kialakításában nem vesznek részt. (A módszer eredeti
elnevezése - Citizen’s Jury - nem véletlenül von párhuzamot az amerikai esküdtszéki rendszerrel, hiszen ott is a
témában nem feltétlenül járatos állampolgárok hoznak a felek és szakértő tanúik meghallgatása után önálló döntést.)


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
 A hallgató megérti a Nemnövekedés (Degrowth) megközelítéseit, valamint megismeri az irányzat által megfogalmazott kritikákat a főáramú közgazdaságtannal szemben
 A hallgató megismeri az Állampolgári Tanács, mint részvételi döntéshozatali módszer folyamatát


Képesség:
 A hallgató képes azonosítani és értelmezni a főáramú gazdasági irányzatok és a Nemnövekedés mögött meghúzódó értékválasztásokat, és azok különbözőségeit
 A hallgató képes egy részvételi döntési folyamatban olyan reflexióra, amely segíti önmaga és környezete felismerési, visszacsatolási és tanulási folyamatait
 A hallgató képes egy részvételi folyamatban a megfelelő vitakultúra szerinti konszenzuális döntés meghozatalára
 A hallgató képesség válik olyan kritikai gondolkodásra, amely alapján észreveszi a gazdasági és társadalmi folyamatok fenntarthatósággal kapcsolatos intézkedéseinek előnyeit és hátrányait


Attitűd:
 A hallgató nyitottsággal, természetes kíváncsisággal és más szempontokkal és nézetekkel szembeni elfogadással értelmezi a körülötte lévő gazdasági és társadalmi folyamatokat; valamint ezekben a részvételi döntéshozatal fontosságát
 A hallgató a körülötte lévő gazdasági és társadalmi folyamatok elemzése és menedzselése során nyitott- és rendszerben való gondolkodásra törekszik
 A hallgató elfogadja a körülötte lévő gazdasági és társadalmi folyamatok komplexitását, valamint a nézőpontok fontosságát
 A hallgató belső és külső jobbító szándékkal értelmezi a körülötte lévő gazdasági és társadalmi folyamatokat


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: