Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Vállalatgazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2VL60NBK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vállalatgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Business Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév, évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Üzleti Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kazainé Ónodi Annamária

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy alapvető ismereteket adjon a vállalatról, működéséről és működésének elvi alapjairól. A vállalatgazdaságtan sokoldalúan, több tudományterület oldaláról közelít a vizsgálat tárgyához. A tantárgy a vállalatot és annak működését a felső vezetés nézőpontjából mutatja be. Az oktatásban tárgyalásra kerülnek azok az összefüggések, melyek a vállalat környezettel való kapcsolatában jelennek meg. A stratégia keretébe ágyazva vizsgálatra kerülnek a tevékenységi funkciók (pl. marketing, logisztika), és szó esik azokról a napjaink világgazdaságában észlelhető folyamatokról, melyek már a jövőbeni fejlődés irányait jelölik ki.

Évközi tanulmányi követelmények: - Egy otthoni esetfeldolgozás több tárgyalt tankönyvfejezet ismeretanyagához kapcsolódóan
- Két röpdolgozat
- Órai részvétel
A szemináriumi részvétel kötelező.

Vizsgakövetelmény: 
vizsgajegy

Az értékelés módszere: 
Röpdolgozat – 20%, otthoni esetfeldolgozás – 20%, órai teljesítmény – 10%, félévvégi vizsga – 50%

Tananyag leírása:  1. hét: Vállalatgazdaságtan – üzleti vállalkozás – vállalat
2. hét: A vállalat mint szervezet
3. hét: A vállalat helye a társadalmi rendszerben I. – a piac
4. hét: A vállalat helye a társadalmi rendszerben II. – az állami szerepvállalás, az EU és a globalizáció
5. hét: A vállalati stratégia alapjai
6. hét: Stratégiai magatartás a gyakorlatban
7. hét: Marketing
8. hét: Innováció
9. hét: Az emberi erőforrás gazdálkodás
10. hét: Az információ mint erőforrás
11. hét: Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje – logisztika és termelés
12. hét: Vállalati pénzügyek
13. hét: Stratégiai menedzsment
14. hét: A hazai vállalati stratégiák

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 
A hallgatók a félév végére képesek lesznek a Vállalatgazdaságtan alapvető fogalmainak szabatos megfogalmazására és értelmezésére. Megszerzett ismereteik segítségével képesek lesznek egy-egy gazdasági szakmai sajtóban szereplő gyakorlati példát elemezni és interpretálni.

Félévközi ellenőrzések:  Két röpdolgozat – 5-7. hét, illetve 11-13. hét,
Két otthoni eset beadás – 10-11. hét.
Pontos időpontok megadása az első szemináriumon

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 
A félév során több témakörhöz (tankönyvfejezethez) kapcsolódóan minden szemináriumi csoportban legalább egy olyan rövid esetleírást adunk kérdésekkel a hallgatóknak, amelyeket megszerzett ismereteikkel elemezniük és értékelniük kell. Az egyes esetek megoldása min. 2, max. 5 oldal terjedelmű. Az eset feldolgozására egy hét áll a hallgatók rendelkezésére. A határidők az első szemináriumon kerülnek kihirdetésre.
A fenti számonkérési megoldással az a célunk, hogy a hallgatót ösztönözzük ismereteik szintetizálására és gyakorlati alkalmazására

Szak neve:  Gazdálkodási és menedzsment
Kereskedelem és marketing
Nemzetközi gazdálkodás
Pénzügy és számvitel
Turizmus és vendéglátás
Gazdaságinformatikus
Alkalmazott közgazdaságtan
Közszolgálati közgazda
Gazdaságelemzés
Emberi erőforrás
Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, AULA Kiadó Budapest, 2008 4., átdolgozott kiadás

Ajánlott irodalom:

  • Előadáson és szemináriumon kerül kihirdetésre
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, AULA Kiadó Budapest, 2008 4., átdolgozott kiadás
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Stocker Miklós György, Gyuró László, Fülöp Zoltán, Jámbor Zsófia, Munkácsi Adrienn, Kajos Attila, Sebrek Szabolcs Szilárd, Matyusz Zsolt, Máté Tünde, Szabó Brigitta Zsuzsanna, Krátki Noémi, Szentesi Péter, Kazainé Ónodi Annamária, , Dr. Boda György, Havran Zsolt, Wittinger Mária Magdolna, Dr. Kovács Géza József, Buczi Tamás, Pistrui Bence László, Dr. Kiss János, Nagy Judit, Losonci Dávid István, Diófási-Kovács Orsolya, Végh Marcell Zoltán, Balogh László, Kókai Zsuzsanna Luca, Oravecz Andrea, Dr. Czakó Erzsébet

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
E1Elmélet2018/19/1Dr. Stocker Miklós György
GyűjtőGyakorlat2018/19/1
30Gyakorlat2018/19/1Gyuró László
07Gyakorlat2018/19/1
17Gyakorlat2018/19/1Fülöp Zoltán
35Gyakorlat2018/19/1Jámbor Zsófia
28Gyakorlat2018/19/1Munkácsi Adrienn
06Gyakorlat2018/19/1Kajos Attila
14Gyakorlat2018/19/1Sebrek Szabolcs Szilárd
12Gyakorlat2018/19/1Matyusz Zsolt
04Gyakorlat2018/19/1Máté Tünde
05Gyakorlat2018/19/1Kajos Attila
11Gyakorlat2018/19/1Szabó Brigitta Zsuzsanna, Krátki Noémi
21Gyakorlat2018/19/1
01Gyakorlat2018/19/1Szentesi Péter
15Gyakorlat2018/19/1Kazainé Ónodi Annamária
03Gyakorlat2018/19/1
09Gyakorlat2018/19/1
22Gyakorlat2018/19/1
31Gyakorlat2018/19/1Dr. Boda György
23Gyakorlat2018/19/1Munkácsi Adrienn
19Gyakorlat2018/19/1Havran Zsolt
27Gyakorlat2018/19/1Wittinger Mária Magdolna
32Gyakorlat2018/19/1Dr. Kovács Géza József
16Gyakorlat2018/19/1Sebrek Szabolcs Szilárd
20Gyakorlat2018/19/1Kazainé Ónodi Annamária
25Gyakorlat2018/19/1Buczi Tamás, Kazainé Ónodi Annamária
26Gyakorlat2018/19/1Pistrui Bence László
33Gyakorlat2018/19/1Dr. Kiss János
08Gyakorlat2018/19/1Nagy Judit
24Gyakorlat2018/19/1Losonci Dávid István
02Gyakorlat2018/19/1Diófási-Kovács Orsolya
10Gyakorlat2018/19/1
13Gyakorlat2018/19/1Végh Marcell Zoltán
18Gyakorlat2018/19/1Pistrui Bence László
29Gyakorlat2018/19/1Balogh László
34Gyakorlat2018/19/1Kókai Zsuzsanna Luca, Oravecz Andrea
E2Elmélet2018/19/1Matyusz Zsolt, Dr. Czakó Erzsébet
22Gyakorlat2018/19/1Kazainé Ónodi Annamária
36Gyakorlat2018/19/1Jámbor Zsófia
21Gyakorlat2018/19/1Dr. Kiss János


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.