Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Logisztikai szolgáltatások

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2VL60NCK13M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Logisztikai szolgáltatások
A tantárgy neve (angolul): Logistics services
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 (előadás + szeminárium)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente, az operatív tantervtől függően ősszel vagy tavasszal
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: differenciált szakismereti tárgyrgy
Tantárgyfelelős tanszék: Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kiss János

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy a logisztikai szolgáltatási tevékenységekkel és a logisztikai szolgáltatások minőségének megítéléséhez szükséges ismeretanyaggal, valamint a logisztikai szolgáltatások fejlődésének, tendenciáival foglalkozik. A korszerű szolgáltatások végzéséhez, illetve igénybevételéhez nyújt olyan alapvető ismereteket, amelyek a mesterképzésben résztvevő logisztikus hallgatók számára az egyes szakmai terület műveléséhez és a menedzsmentben való részvételhez elengedhetetlenek. A tárgy a nemzetközi forgalomban alkalmazandó okmányokat, valamint a logisztikai szolgáltatások és a nemzetközi árueljuttatás elemzéséhez mutatókat, módszereket mutat be. Megismertet napjaink logisztikai szolgáltatási trendjeivel és a globális logisztikai kihívásokkal. Mindezeket kiegészítik a hálózati infrastruktúrával kapcsolatos ismeretek.

Évközi tanulmányi követelmények: Csoportos projektfeladat

Vizsgakövetelmény: Írásbeli.

Az értékelés módszere: 51%-tól elégséges,
63%-tól közepes,
75%-tól jó,
86%-tól jeles.

Tananyag leírása: 1.Alapfogalmak: szállítás, szállítmányozás, fuvarozás, logisztika. Fuvarozói és szállítmányozói felelősség
2.Logisztikai szemléletmód. A "leszállítás" és a logisztikai szolgáltatás. A szállítás minősége
3.A logisztikai szolgáltatások jellemzői. Fuvarozás. A fuvarozási szolgáltatás minőségi követelményei
4.Szállítási teljesítmény. A szállítás önköltségére ható tényezők. Szállítási munkamegosztás
5.Szállítmányozás, szállítmányozói piac. Szállítmányozói okmányok. FIATA
6.Fuvarokmányok általános jellemzői
7.INCOTERMS logisztikai vonatkozasai
8.Logisztikai szolgáltatások kiszervezése
9.Termékjellemzők szerepe az arueljuttatasi folyamatban
10.Egységrakományképzés. Csomagolás
11.Korszerű fuvarozási módszerek
12.Árufuvarozási rendszerek. Szállítmányozói gyűjtőforgalom
13.Fuvardíj és fuvarköltség. A díjszabások felépítése
14.Nemzetközi vasúti árufuvarozás piaci jellemzői és egyezményi háttere
15.Vasúti árufuvarozás lebonyolítása. Díjszabások
16.Nemzetközi közúti árufuvarozás szabályozása, egyezményi háttere
17.Vámegyezmények
18.Tengeri áruforgalom. A tengeri áruszállítási piac. Egyezményi háttér, hajótársaságok együttműködése
19.A vonalhajózás és a bérelt hajózás lebonyolítása
20.Kikötők szerepe a tengeri és folyami hajózásban. A kikötőválasztás szempontjai
21.Az európai belvízi hajózás szerepe, szabályozása. Dunai áruforgalom
22.A légi árufuvarozás
23.Kombinált árufuvarozás szabályozása. Kombinált árufuvarozás okmányai. Magyarország kombinált forgalmi kapcsolatai. Terminálok
24.KEP szolgálatok
25.Logisztikai központok Európában és Magyarországon
26. Infrastruktúra

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: A hallgatók a tantárgy ismeretanyagának birtokában alkalmasak lesznek nemzetközi árueljuttatási folyamatok szervezésére, lebonyolítására és menedzselési feladatok ellátására.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Logisztikai menedzsment mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Halászné dr. Sipos Erzsébet (2014): Nemzetközi szállítmányozás, logisztikai szolgáltatások. Egyetemi kézirat (Moodle-ön elérhető)
  • Horváth Annamária – Karmazin György (2014): Nemzetközi közúti árufuvarozás és szállítmányozás. Akadémiai Kiadó, Budapest
  • Előadáson és szemináriumon elhangzottak és a Moodle-re feltöltött további anyagok

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Halászné dr. Sipos Erzsébet (2014): Nemzetközi szállítmányozás, logisztikai szolgáltatások. Egyetemi kézirat (Moodle-ön elérhető)
Horváth Annamária – Karmazin György (2014): Nemzetközi közúti árufuvarozás és szállítmányozás. Akadémiai Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Diófási-Kovács Orsolya

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Diófási-Kovács Orsolya
EElmélet2018/19/2Diófási-Kovács Orsolya


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.