Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Üzleti stratégiai esettanulmányok

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2VL60NDK08M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Üzleti stratégiai esettanulmányok
A tantárgy neve (angolul): Business Strategy Case Studies
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 3+1
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavasz
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Üzleti Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Stocker Miklós György

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy a vállalati (corporate) stratégia, valamint a versenystratégia (business strategy) kialakításához szükséges ismeretekkel és elemzési eljárásokkal kívánja a hallgatókat megismertetni. A tantárgy az MSc szintű programok követelményeinek megfelelően épít a BA képzésben tanultakra, s alapvetően esettanulmányok feldolgozása révén mélyíti el a korábban tanultakat.
A tárgy előadásokból és szemináriumokból áll. Az előadásokon a vállalati stratégia néhány kiemelt témakörének feldolgozására kerül sor. A szemináriumok keretében a versenystratégia, a vállalati stratégia és a stratégiai értéktényezők témakörére koncentrálunk döntően esettanulmányok feldolgozása révén.

Évközi tanulmányi követelmények: Számonkérés és a félévi munka értékelése. Arra törekszünk, hogy hallgatóink folyamatos munkával, valamint szóbeli és írásbeli prezentációs készségük fejlesztésével sajátítsák el a tananyagot, és megszerzett ismereteiket folyamatosan alkalmazzák a megadott problémák megoldására.

A szemináriumokon való részvétel kötelező!

Vizsgakövetelmény: szóbeli + írásbeli prezentáció, vizsga

Az értékelés módszere: A félév lezárásának feltétele, hogy a megvitatásra kerülő esettanulmányokat félév közben részben egyénileg, részben 3-4 fős csoportokban megoldják.
A két nagy eset elkészítése és prezentálása a tárgy teljesítésének feltétele.

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Bartek Lesi M. - Bartók I. – Czakó E. – Gáspár J. – Könczöl E. – Pecze K.: Vállalati stratégia (Alinea Kiadó 2007)

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Bartek Lesi M. - Bartók I. - Czakó E. - Gáspár J.. - Könczöl E. - Pecze K.: Vállalati stratégia (Alinea Kiadó 2007)
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Stocker Miklós György, Gáspár Judit, Sebrek Szabolcs Szilárd

Utolsó módosítás:


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru