December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium, kutatásmódszertan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4B011NIK17M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium, kutatásmódszertan
A tantárgy neve (angolul): Thesis Work
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+0+0+0
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar/angol
Előtanulmányi kötelezettségek: ---
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Vékás Péter

A tantárgy szakmai tartalma: Szakdolgozat írása a kiválasztott témavezető felügyelete alatt.

Évközi tanulmányi követelmények: ---

Vizsgakövetelmény: ---

Az értékelés módszere: A témavezető értékeli a hallgató féléves erőfeszítését és a dolgozat előrehaladását.

Tananyag leírása: A témavezető által javasolt tananyag.

Órarendi beosztás: ---

Kompetencia leírása: ---

Félévközi ellenőrzések: ---

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: ---

Szak neve: Biztosítási és Pénzügyi Matematika mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A témavezető által javasolt szakirodalom.

Ajánlott irodalom:

  • A témavezető által javasolt szakirodalom.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Vékás Péter, Dr. Banyár József, Sziklai Balázs Róbert, Dr. Kovács Erzsébet, Biró Péter, Mihályi Péter

Utolsó módosítás: 2018-09-14 21:22:28

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
KKonzultáció2018/19/1Vékás Péter
K3Konzultáció2018/19/1Dr. Banyár József
K2Konzultáció2018/19/1Sziklai Balázs Róbert
K1Konzultáció2018/19/1Dr. Kovács Erzsébet
K4Konzultáció2018/19/1Biró Péter
K5Konzultáció2018/19/1Mihályi Péter


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.