Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Biztosítástan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4BO11NIK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Biztosítástan
A tantárgy neve (angolul): Fundamentals of Insurance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 2
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: Szakmai törzsanyag
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács Erzsébet

A tantárgy szakmai tartalma: A biztosítás fogalma. Biztosítási intézmények. Biztosítási típusok.
Termékfejlesztés
A biztosítás felügyelete
Biztosítói ágazatspecifikus információs igények.
A biztosító intézetek információs rendszerei.
A kockázatkezelés alapfogalmai, szerepe; biztosítási piacok, összehasonlító mutatók.
A biztosító kockázatkezelésének legfontosabb eszközei

Évközi tanulmányi követelmények: Az előadások látogatása.

Vizsgakövetelmény: Szóbeli vizsga

Az értékelés módszere: TVSZ szerint.

Tananyag leírása: A biztosítás fogalma (veszély, kockázat, veszélyközösség, kár). Biztosítási intézmények (társadalombiztosítás, kölcsönös biztosító pénztárak, magánbiztosítók és szervezeti típusaik, részvénytársaság, egyesület, pénztár, szövetkezet, élet-, nem-élet-, kompozit- és viszontbiztosító). Biztosítási típusok (hosszú távú (élet)biztosítások, rövidtávú (nem-élet)biztosítások). A biztosítási szerződés elemei. A biztosítási viszony fázisai. Káresemény, kárrendezés. A biztosítási intézmények felépítése és működése. Üzletszerzés, jutalékok. Kockázatmegosztás (direkt-, együtt- és viszontbiztosítás, fronting). Költségek (közvetlen és közvetett költségtípusok, költségvetítési módszerek). A biztosítástechnikai nyereség és annak felosztása
a nyereség/veszteség forrásai. Nyereségrészesedési formák, bónusz, díjvisszatérítés
Üzleti kimutatások. Jelentések a hatóságok, könyvvizsgálók, tulajdonosok részére. A mérleg (eszközök és kötelezettségek; a biztosítástechnikai tartalékok). Az eredményelszámolás (a biztosítástechnikai eredmény, adózás előtti eredmény, nyereség).
Tartalékok, szolvencia. A tartalékok típusai, befektetéspolitika, szolvencia-előírások.
Termékfejlesztés
A biztosítás felügyelete
Biztosítói ágazatspecifikus információs igények. Főbb rizikófaktorok, bónusz, gépjármű, felelősség, vagyon-háztartási, ipari.
A biztosító intézetek információs rendszerei. Állomány, törléshányad, kár, kárgyakoriság, kárhányad, kárarány, díj, jutalék, költség.
A kockázatkezelés alapfogalmai, szerepe; biztosítási piacok, összehasonlító mutatók.
A biztosító kockázatkezelésének legfontosabb eszközei

Órarendi beosztás: A Neptun rendszer szerint

Kompetencia leírása: A kockázatkezelés sajátosságainak áttekintése, a biztosítási megoldások kiválasztása.
A biztosítási tevékenység ágainak és ágazatainak és felügyelési rendszerének ismerete.

Félévközi ellenőrzések:  Nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A biztosítási piac változásainak követése.

Szak neve: Biztosítás és pénzügyi matematika mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Dögei Sándor: Biztosítástan I. Aktuáriusi jegyzetek 7. kötet, Aula, Budapest 2001.

Ajánlott irodalom:

  • Asztalos László: Biztosítási alapismeretek. jegyzet. ÁBIF, Budapest, 1995
Ajánlott irodalmak:
Asztalos László: Biztosítási alapismeretek. jegyzet. ÁBIF, Budapest, 1995
Kötelező irodalmak:
Dögei Sándor: Biztosítástan I. Aktuáriusi jegyzetek 7. kötet, Aula, Budapest 2001.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.