Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Életbiztosítás praktikum

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4BO11NIK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Életbiztosítás praktikum
A tantárgy neve (angolul): Life Insurance Seminar
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Banyár József

A tantárgy szakmai tartalma: Az Életbiztosítás előadásokon oktatott elmelétet kiegészítő gyakorlati óra. Az előadások és a gyakorlatok párhuzamosan haladnak a félévben, az előadáson elsajátított ismeretek kerülnek begyakorlásra a géptermi gyakorlaton, valószerű számpéldákon és adatokon történő számolások segítségével. A gyakorlatokon a Microsoft Excel táblázatkezelő programot használjuk.

Évközi tanulmányi követelmények: a gyakorlatokon leadott anyag folyamatos figyelemmel kísérése, otthoni feldolgozása

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: írásbeli vizsga (géptermi)

Tananyag leírása: Halandósági táblák konstruálása, számítások halandósági táblákkal. Az előadásokon tárgyalt életbiztosítások díjainak és díjtartalékainak kiszámítása a gyakorlatban. Zillmerezés, maradékjogok, ezek vonatkozásai a hatályos törvényi környezetben. Inflációkezelési módszerek. Cash flow modellezés, profitteszt és kitekintés a Solvency II rendszerre való alkalmazásokra. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Kompetencia leírása: az előadásokon tanult ismeretek, felhasználói szintű számítógépes és MS Excel ismeretek

Félévközi ellenőrzések: külön félévközi ellenőrzés nincs, de a gyakorlatokon való megjelenés és a tananyag folyamatos félévközi elsajátítása erősen ajánlott.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: a géptermi zh pontszámát szorgalmi feladatok megoldásával lehet növelni a félév során.

Szak neve: biztosítási és pénzügyi matematika (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Banyár József: Életbiztosítás, Budapest, 2016. - Nyomtatott formában megvásárolható az Egyetem Főépületének földszintjén, elektronikusan elérhető az Egyetem honlapján: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2587/

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Banyár József: Életbiztosítás, Aula 2003.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-12 15:47:11

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.