Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Biztosítási számvitel

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4BO11NIK15M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Biztosítási számvitel
A tantárgy neve (angolul): Insurance Accounting
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1e+2gy
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente, őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Ágoston Kolos Csaba

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatása során a hallgatók az aktuáriusok szempontjából legfontosabb számviteli alapismereteket sajátíthatják el. Megismerkednek a beszámoló áttekintéséhez szükséges alapfogalmakkal és az aktuális magyar számviteli szabályok szerinti, biztosítóintézetekre vonatkozó beszámoló részeivel, azok tartalmával.

Évközi tanulmányi követelmények: Órai részvétel, félévzáró írásbeli gyakorlati vizsga megírása

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: ötfokozatú skála

Tananyag leírása: I. rész: A hatályos magyar szabályozás szerinti, biztosítókra vonatkozó mérleg vagyonelemeinek tartalma, aktiválási, passziválási kritériumai, az egyes vagyoni elemek mozgásnemei, azok kapcsolata a beszámoló fő részeivel. A vagyonelemek értékelési szabályai - bekerülési áras és valós érték modell alkalmazása.
2. rész: Az eredménykimutatás szerkezete (hangsúlyosabban a nem-életbiztosítási tevékenység esetén), az egyes eredmény kategóriák tartalma és kapcsolódási pontjai.
3. rész: Kiegészítő melléklet információk, és a kötelező jelentések tartalma
4. rész: A beszámolóból kinyerhető információk hasznosítása a társaságok tevékenységének elemzése során
5. rész: Az IFRS4 szabályrendszere; biztosítási szerződések elkülönítése, a valós értékelés szabályai

Órarendi beosztás: Kéthetente: hétfő 8.00 - 9.20 és 9.40 - 11.00
Kéthetente: hétfő 9.40 - 11.00

Kompetencia leírása: A hallgatók az "éves beszámoló" adatai alapján értelmezni és értékelni tudják a társaság (múltbeli és jelenlegi) vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, és felismerik a belső folyamatokat érintő döntések vagyoni helyzetre gyakorolt jövőbeni hatását.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A szemináriumokon felmerülő elméleti kérdések és tételek igazolása egy-egy biztosító társaság beszámolójának értelmezésén keresztül - beadandó házi feladat formájában.

Szak neve: Biztosítási és pénzügyi matematika (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Baricz Rezső: A számvitel alpajai, Saldo, Budapest, 2009, kijelölt részek,
  • az előadásokon kiosztott segédletek, illetve a moodle-re feltöltött anyagok

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Baricz Rezső: A számvitel alapjai, 1. Bevezetés a számvitelbe Saldo, Budapest, 2009, kijelölt részek,
Megtalálható a Központi Könyvtárban
az előadásokon kiosztott segédletek, illetve a moodle-re feltöltött anyagok

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.