December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4BO11NIK18M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+0+0+0
Kreditérték: 10
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar/angol
Előtanulmányi kötelezettségek: ---
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Vékás Péter

A tantárgy szakmai tartalma: Szakdolgozat írása a kiválasztott témavezető felügyelete alatt.

Évközi tanulmányi követelmények: ---

Vizsgakövetelmény: ---

Az értékelés módszere: A témavezető értékeli a hallgató féléves erőfeszítését és a dolgozat előrehaladását.

Tananyag leírása: A témavezető által javasolt tananyag.

Órarendi beosztás: ---

Kompetencia leírása: ---

Félévközi ellenőrzések: ---

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: ---

Szak neve: Biztosítási és Pénzügyi Matematika mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A témavezető által javasolt szakirodalom.

Ajánlott irodalom:

  • A témavezető által javasolt szakirodalom.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-13 11:29:34

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.