Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

A munkaszervezet gazdaságtana

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4EE21NAK32B
A tantárgy megnevezése (magyarul): A munkaszervezet gazdaságtana
A tantárgy neve (angolul): 
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelezően választható tantárgy (közgazdasági alkalmazások tárgycsoport)
Tantárgyfelelős tanszék: Munkagazdaságtan Központ Egyéb szervezeti egység
A tantárgyfelelős neve: Bódis Lajos

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy röviden megismertet a munkaerőpiac elemzésének közgazdasági alapjaival illetve a vállalati munkaerő-gazdálkodás problémáival és eszközeivel, majd azok elemzésére használja az alkalmazott mikroökonómiát. A kurzus teljesítése fejleszti az elemzői készségeket és szemléletet, melyek a gyakorlati vállalatvezetői döntések megalapozásához is használhatók.

Évközi tanulmányi követelmények: Szemináriumi feladatok és kis gyakorló dolgozatok megoldása, negyedéves zárthelyi dolgozat.

Vizsgakövetelmény: Írásbeli vagy szóbeli vizsga (egyéni választás szerint).

Az értékelés módszere: Az osztályzat 30 százalékban a zárthelyi dolgozat eredményétől, 30 százalékban a szemináriumi és otthoni munkától, 40 százalékban a félév végén a hallgató egyéni választása szerint írásbeli vagy szóbeli vizsgától függ.
Osztályozás: 90+ százalék jeles, 80+ százalék jó, 60+ százalék közepes, 50+ százalék elégséges, 50 százalékig elégtelen

Tananyag leírása: .
.
1. hét:
A felvételi követelmények meghatározása, a megfelelő emberek felvétele és a dolgozó termelékenységének megismerése
2. hét:
Bérmeghatározás a vállalatnál, változó vagy fix fizetés
3. hét:
Az emberi tőke elmélete
4. hét:
Munkaerőmozgás, elbocsátás és végkielégítés, információ, jelzés és munkaerő-csábítás
5. hét:
Ösztönzés előléptetéssel és a szolgálati időn alapuló bérezéssel
6. hét:
A csoportos munkavégzés, munkahelyi lobbizás és a vállalati munkaügyi politika
7. hét:
A feladatok és felelősségek szétosztása munkakörök szerint
8. hét:
Tevékenységkihelyezés, szerződéstípusok, franchising
9. hét:
Nem pénzbeli javadalmazás
10. hét:
A dolgozók értékelése
11. hét:
Dolgozói részvétel a vállalatvezetésben
12. hét:
Oxfordi vita két közösen választott témából, témánként pro/kontra csoportokban 4-5 fővel

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan alapszak.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Lazear, E. P. (2006): A humán erőforrások közgazdaságtana vállalati vezetők részére. Nemzeti Tankönyvkiadó.
  • Az előadások anyaga.

Ajánlott irodalom:

  • Lazear, E. P. - Gibbs, M. (2015): Personnel Economics in Practice. 3rd Ed. John Wiley & Sons.
  • Ehrenberg, R. G. - Smith, R. S. (2003): Korszerű munkagazdaságtan. Elmélet és közpolitika. 7. kiadás, Panem Kiadó.
  • Ehrenberg, R. G. - Smith, R. S. (2018): Modern Labor Economics. Theory and Public Policy, 13th Edition. Routhledge.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Papp Bence, Bódis Lajos

Utolsó módosítás: 2018-12-12 09:21:38

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Papp Bence, Bódis Lajos
GGyakorlat2018/19/2Papp Bence, Bódis Lajos


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.