December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4EG59NAV05M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kérdőívtervezés és kérdőívezési módszerek
A tantárgy neve (angolul):Questionnaire design and survey methods
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Rencz Fanni

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy megismerteti a hallgatókat a kérdőíves kutatások módszereivel, a kérdőívtervezés és a kérdőívszerkesztés szabályaival. A kurzus elvégzése bármely szakon tanuló közgazdászhallgató számára hasznos lehet, de kifejezetten ajánlott leendő gazdasági vagy közpolitikai elemzők, marketing szakemberek, HR-esek, saját vállalkozást indítani tervezők, turisztikai közgazdászok, egészségügyi közgazdászok, közigazgatásban, illetve tudományos kutatásban elhelyezkedni kívánók számára. A vállalati, kormányzati, non-profit és tudományos területeken dolgozó közgazdászok egyaránt használnak kérdőíves felméréseket. A kérdőíves módszerek hasznosak lehetnek a fogyasztói vélemények és magatartások feltérképezésére, politikai pártok népszerűségének vizsgálatára, a háztartások és a lakosság különféle jellemzőinek felmérésére vagy a vállalati arculat kialakítása során. Ezáltal a kérdőíves felmérések eredményei szerves részét képezik a vállalati és közpolitikai-döntéselőkészítési folyamatnak.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kérdőíves felmérések a leggyakrabban alkalmazott adatgyűjtési mód a társadalomtudományok területén, amely a fenntarthatóságot szolgálja.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzus során a hallgatók elsajátíthatják a kérdőívtervezés, -szerkesztés alapvető módszereit. Az ismeretek hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók képesek legyenek megítélni egy kérdőíves felmérés relevanciáját, az eredmények érvényességet és megbízhatóságát.


Képesség:
A megszerzett tudás birtokában a hallgatók TDK vagy szakdolgozatukhoz kapcsolódóan szakszerű saját kérdőíves felméréseket tudnak készíteni és értelmezni tudják az eredményeket. A hallgatók magabiztos ismereteket szerezhetnek az online kérdőívezési módszerekről, a kérdőíves felmérések eredményeinek szóbeli és írásbeli disszeminációjáról. A kurzus továbbá a kritikai szemléletet és a szociális kompetenciákat is fejleszti.


Attitűd:
- Nyitott az új jelenségek, új tudományos eredmények iránt.
- Törekszik a racionális elemzésre, problémamegoldásra, érvelésre.
- Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottjai tudásához, munkájához és magatartásához,
kötelességének tartja a hibák kijavítását, a munkatársak fejlesztését.
- Tiszteli és betartja a szakmai, etikai normákat.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: