Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Közgazdasági elméletek története

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4EL22NAK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Közgazdasági elméletek története
A tantárgy neve (angolul): History of Economic Thought
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Mikroökonómia, Makroökonómia
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdasági Elméletek Története Központ Egyéb szervezeti egység
A tantárgyfelelős neve: Dr. Horváth László

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy megismerteti a hallgatókkal azokat a standard elméleteket és a közgazdasági gondolkodás főáramához tartozó nézeteket, amelyek szükségesek a tudományelméleti kulturáltság megfelelő szintjének kialakulásához. A kurzus áttekinti a fő paradigmák kialakulását és változását a korai közgazdaságtani iskoláktól a huszadik századi nézetek formálódásáig. Az Elmélettörténet kurzus kiegészítő célja, hogy a hallgatók szemináriumi formában is megvitathassák a fontosabb problémákat valamint, hogy eredeti irodalmi szemelvények olvasása kapcsán közvetlenül is megismerkedjenek a nagy gondolkodók életművével.

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a félév során a szeminárium keretében 3 előre meghirdetett tématerületen és időpontban kb. 15–15 perc időtartam alatt dolgozatot írnak. Minden hallgatónak legalább két alkalommal „megfelelt” minősítésű dolgozatot kell írnia. (A dolgozat minősítése: megfelelt – nem felelt meg.)

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: A vizsgajegyet döntően a szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmény dönti el, figyelembe véve a szemináriumi munka eredményességét is.

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Kb 15-20 perces kiselőadás tartása (nem kötelező)

Szak neve: alkalmazott közgazdaságtan (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Tankönyv: Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok 1. Alapművek, alapirányzatok. Aula, 2002. (vagy 2000.) (részletes irodalom-kijelölés a Tanszék honlapján)
  • Fontosabb irodalmak:
  • Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok 2. Magyar közgazdasági gondolkodás. Aula, 2002.
  • Bekker Zsuzsa (szerk.): Tantörténet és közgazdaságtudomány. Aula, 2003.
  • Bekker Zsuzsa (szerk.): Közgazdasági Nobel-díjasok 1969–2004. KJK–KERSZÖV, 2005.
  • Hild Márta (szerk.): Válogatás tudományfilozófiai témákból. Tanszéki honlap
  • Madarász Aladár (szerk.): Közgazdaságtani eszmetörténet. Osiris, 2000.
  • A Tanszéki honlapon: econhist.uni-corvinus.hu található egyéb olvasmányok.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Tankönyv: Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok 1. Alapművek, alapirányzatok. Aula, 2002. (vagy 2000.) (részletes irodalom-kijelölés a Tanszék honlapján)
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok 2. Magyar közgazdasági gondolkodás. Aula, 2002.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Bekker Zsuzsa (szerk.): Tantörténet és közgazdaságtudomány. Aula, 2003.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Bekker Zsuzsa (szerk.): Közgazdasági Nobel-díjasok 1969-2004. KJK-KERSZÖV, 2005.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Hild Márta (szerk.): Válogatás tudományfilozófiai témákból. Tanszéki honlap
Madarász Aladár (szerk.): Közgazdaságtani eszmetörténet. Osiris, 2000.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library

 
A tantárgy oktatói:

Ivánné Dr. Hild Márta, Dr. Madarász Aladár, Dr. Horváth László, Dr. Szepesi György

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Ivánné Dr. Hild Márta, Dr. Madarász Aladár, Dr. Horváth László, Dr. Szepesi György
GGyakorlat2018/19/2Dr. Horváth László


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.