December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Pénzügyi elmélettörténet

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4EL22NAV06M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi elmélettörténet
A tantárgy neve (angolul): History of Monetary Thought
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Mikroökonómia, Makroökonómia
A tantárgy típusa: kötelezően választható szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdasági Elméletek Története Központ Egyéb szervezeti egység
A tantárgyfelelős neve: Dr. Madarász Aladár

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy megismerteti a hallgatókkal azokat a standard elméleteket és a közgazdasági gondolkodás főáramához tartozó nézeteket, amelyek szükségesek a tudományelméleti kulturáltság megfelelő szintjének kialakulásához. A kurzus áttekinti a fő paradigmák kialakulását és változását a korai közgazdaságtani iskoláktól a huszadik századi nézetek formálódásáig, kiemelten kezeli a pénzügyi gondolkodás történetének bemutatását, valamint a magyar közgazdasági gondolkodás történetének tárgyalását is. A kurzus kiegészítő célja, hogy a hallgatók eredeti irodalmi szemelvények olvasása kapcsán közvetlenül is megismerkedjenek a nagy gondolkodók életművével.

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: szóbeli vizsga

Az értékelés módszere: A kollokviumi jegyet a szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmény dönti el.

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Pénzügy MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Tankönyv:
  • Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok 1. Alapművek, alapirányzatok. Aula, 2002. (vagy 2000.) (részletes irodalom-kijelölés a Tanszék honlapján)
  • Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok 2. Magyar közgazdasági gondolkodás. Aula, 2002. (részletes irodalom-kijelölés a Tanszék honlapján)
  • Fontosabb egyéb irodalom:
  • Bekker Zsuzsa (szerk.): Tantörténet és közgazdaságtudomány. Aula, 2003.
  • Bekker Zsuzsa (szerk.): Közgazdasági Nobel-díjasok 1969–2004. KJK–KERSZÖV, 2005.
  • Bodai Zsuzsa (szerk.): A pénz filozófiája. Szöveggyűjtemény. 1., 2., 3. kötet Aula, 1998, 1999, 2001.
  • Hild Márta (szerk.): Válogatás tudományfilozófiai témákból. Tanszéki honlap
  • Madarász Aladár (szerk.): Közgazdaságtani eszmetörténet. Osiris, 2000.
  • Tanszéki honlap: www.bke.hu/econhist

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok 1. Alapművek, alapirányzatok. Aula, 2002. (vagy 2000.) (részletes irodalom-kijelölés a Tanszék honlapján)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok 2. Magyar közgazdasági gondolkodás. Aula, 2002. (részletes irodalom-kijelölés a Tanszék honlapján)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Bekker Zsuzsa (szerk.): Tantörténet és közgazdaságtudomány. Aula, 2003.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Bekker Zsuzsa (szerk.): Közgazdasági Nobel-díjasok 1969-2004. KJK-KERSZÖV, 2005.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Bodai Zsuzsa (szerk.): A pénz filozófiája. Szöveggyűjtemény. 1., 2., 3. kötet Aula, 1998, 1999, 2001.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Hild Márta (szerk.): Válogatás tudományfilozófiai témákból. Tanszéki honlap
Online elérés
Madarász Aladár (szerk.): Közgazdaságtani eszmetörténet. Osiris, 2000.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.