Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Gazdaságpolitika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4GP02NAK12B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdaságpolitika
A tantárgy neve (angolul): Economic Policy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Mikroökonómia, Makroökonómia
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Andor László

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy a hallgatónak alapképzettséget nyújtson a gazdaságpolitikai döntéshozás elméleti és gyakorlati kérdéseiben. Ennek kapcsán a hangsúly inkább az egyszerűbb intézményi megközelítésen lesz, de nem kerülhető meg bizonyos területek közgazdaság-elméleti aspektusok irányából való megközelítése sem. A kurzus során a hangsúly a hazai gazdaságpolitikai dilemmák bemutatásán lesz, illetve az ezzel kapcsolatos, aktuális forrásművek kritikai feldolgozásán.

Évközi tanulmányi követelmények: A megajánlott jegy megszérzésének feltételeit a szemináriumvezető határozza meg.

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy

Az értékelés módszere: Szóbeli vizsga a szemináriumvezetőnél, a félév közben megajánlott jegy szerezhető. A megajánlott jegy megszérzésének feltételeit a szemináriumvezető határozza meg.

Tananyag leírása: Az előadások hetekre bontott tematikája:
1. hét: Bevezetés, a gazdaságpolitika tartalma, értelmezési lehetőségei
2. hét: Gazdaságpolitikai iskolák az állam szerepéről
3. hét: Gazdaságpolitika eltérő gazdasági rendszerekben
4. hét: Gazdaságpolitika válságos időkben - A magyar rendszerváltozás gazdaságpolitikája
5. hét: Gazdaságpolitika és gazdaságstatisztika - A gazdaságpolitika statisztikai háttere
6. hét: A gazdasági élet rendjének és a gazdasági versenynek az állami szabályozása
7. hét: Monetáris politika
8. hét: Költségvetési politika
9. hét: Adópolitika
10. hét: Jóléti politika
11. hét: Strukturális politikák
12. hét: Gazdasági ciklusok, ingadozások, válságok
13. hét: Oktatás- és foglalkoztatáspolitika
14. hét: Külső gazdasági nyitottság és a gazdaságpolitikai mozgástér

Órarendi beosztás: előadás: kedd 17:20-18:50, E.I.
szemináriumok: kedd 19:10-20:40, E340, szerda 8:00-9:30, E334, csütörtök 8:00-9:30, E307, csütörtök 9:50-11:20, C208

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: A megajánlott jegy megszérzésének feltételeit a szemináriumvezető határozza meg.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A megajánlott jegy megszérzésének feltételeit a szemináriumvezető határozza meg.

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan alapszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Bod Péter Ákos: Bevezetés a gazdaságpolitikába, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014
  • A szemináriumvezetők által kijelölt kötelező irodalom

Ajánlott irodalom:

  • A szemináriumvezetők által kijelölt ajánlott irodalom
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Bod Péter Ákos: Bevezetés a gazdaságpolitikába, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014
Megtalálható a Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Takács Tibor

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Takács Tibor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.