Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Vállalatok nemzetközi adózása

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4GP02NAK12M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vállalatok nemzetközi adózása
A tantárgy neve (angolul): International taxation of companies
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 ea + 2 szem
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavasz
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: vállalati pénzügyek
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Kutasi Gábor

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja hogy megfelelően felkészítse a hallgatókat a nemzetközi adózás gyakorlatára, elsősorban a transznacionális vállalatokat érintő kérdésekben. A hallgatók megtanulják az adótervezés, a nyereségtervezés, a veszteséghasznosítás, a nemzetközi adó-visszaigénylés, az adókockázat-elemzés módszereit. A tananyag tartalmazza a kettős adóztatás elkerülésére szolgáló modellegyezményeket. Adóalaphoz kapcsolódóan az elszámoló árak módszertanát is elsajátíthatják. Hangsúlyos része a tananyagnak az EU közösségi adóharmonizációja és együttműködése.

Évközi tanulmányi követelmények: A házi feladatokat a részletes bontásban kijelölt órára kell elkészíteni, és nyomtatva, írásban leadni a szemináriumvezetőnek. A házi feladatokat két-két fő párosával oldja meg és adja le.
Aki egyéni tanulmányi renden van, egyedül is dolgozhat a házikon és, kérem, hogy akkor adja le egybe ezeket, amikor vizsgázni jön.
Szemináriumi részvétel.

Vizsgakövetelmény: írásbeli vizsga, az órák anyaga

Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga 1. és 2. negyedéves 30+30 pont (vagy összevont vizsga 60 pont), házi feladatok 40 pont, minden beadott házi max 5 pont. (8 házit kell beadni)

Tananyag leírása: A tárgy heti bontása 2017-ben:
1. hét jan.30. Adózás, alapfogalmak, adóztatási trendek, adóztatási célok, adóhatások, adókötelezettségek, adózás és számvitel kapcsolata
alapfogalmak: adó, adóalap, mentesség, beszámítás, adójóváírás, adóvisszatérítés, levonási jog, adóalanya, adózás tárgya, stb.

2. hét feb.6. Modellegyezmények, Közösségi Adójog, Adótervezés

3. hét feb.13. Holdingtervezés az adóoptimalizáció érdekében: vállalati formák
Házi feladat erre az órára: Válasszanak ki egy kettős adóztatási egyezményt két OECD ország között és vessék össze az OECD kettős adóztatási egyezménnyel (OECD double taxation convention), hogy hol térnek el egymástól. Innentől ezzel a két ország közötti egyezménnyel dolgozzanak.

4. hét feb..20. Telephely kérdése, telephelyből fakadó adótervezési lehetőségek
Házi feladat erre az órára: Nézzék meg, hogy a kettős adóztatási egyezmény alapján milyen szabályok vonatkoznak a vállalati adózásban a két ország között, ha egy vállalatnak mindkét országban van telephelye/székhelye. Célország szerinti adózás vagy a forrás ország adózás szabályok vonatkoznak.

5. hét feb.27.. Elszámolóárak módszertana, az elszámolóár adótervezési lehetőségei
Házi feladat erre a hétre: Nézzék meg, hogy a kettős adóztatási egyezmény alapján milyen szabályok vonatkoznak az elszámolóárakra.

6. hét márc.6. vállalati és személyi jövedelmek nemzetközi adóztatása, adótervezési lehetőségei
Házi feladat erre a hétre: A választott kettős adóztatási egyezményből kiindulva vázoljanak fel egy nemzetközi vállalatot több telephellyel és vázoljanak fel adótervezési lehetőséget a vállalati jövedelemre. Több kétoldalú egyezményt is bevonhatnak. Készítsenek profittervet. Minden szükséges információt, adatot találjanak ki a vállalatra vonatkozóan.
nemzetközi adótervezési gyakorlatok


7. hét márc.13. negyedéves zh

8. hét márc. 20. Közösségi ÁFA ügyletek I. : általános szabályok, az áfa alapjai, a teljesítés helye, közösségen belüli termékértékesítés, közösségen belüli beszerzés, közösségen belüli szolgáltatásértékesítés, mentességek, háromszögügyelt, láncügylet
Házi feladat erre a hétre: nincs negyedéves ZH

9. hét márc.27. Közösségi ÁFA ügyletek II: különös ügyletek: 1) speciális teljesítési hely: fel- és összeszerelés tárgyául szolgáló berendezés, fuvarozás nélküli teljesítés, távértékesítés, hajó/repülő/vonat fedélzetén, elosztó hálózaton keresztüli ért., ingatlan, bérmunka;
2) speciális esetek: utazásszervező, befektetési arany, használt cikk, mezőgazdasági tevékenység, nyilvános árverés, alanyi mentes adózó, pénzforgalmi nyilvántartás,
Házi feladat erre a hétre: Az EU VAT szabályok alapján alkossanak 1 db háromszögügylet és 1 db láncügylet példát esettanulmányszerűen (lehet kitalált cégekkel.) Nézzenek utána a nemzeti adókulcsoknak és egyenes/fordított adózási szabályoknak, mentességeknek, ahol ez szükséges.

10. hét ápr. 3. ÁFA adótervezési lehetőségei, Import áfa, Közösségi vámrendszer, vámraktár, vámszabad terület, kereskedés Közösségen kívüli országokkal.
Házi feladat erre a hétre: Válasszanak ki egy speciális ÁFA esetet és ez alapján vázoljanak fel egy konkrét közösségi ügyletet és írják le az ÁFA elszámolását minden résztvevő fél esetében.

11. hét ápr. 10. Jövedéki adók, energiaadók, adóraktár,
Házi feladat erre a hétre: Vázoljanak fel egy elképzelt Közösségi import esetet: EU-n kívüli országból importálnak egy EU országba. Önök adják meg a paramétereket. Keressék ki az EU vámtarifa nómenklatúrája alapján, hogy mekkora vámterhet vetnek ki a behozatalra.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:137:SOM:EN:HTML


12. hét ápr. 24. Offshore adózási módszerek, kérdések, kockázatok
Házi feladat erre a hétre: Válasszanak egy adóparadicsomot és gyűjtsék össze, hogy milyen adózási előnyöket kínál. A választott kettős adóztatási egyezmény alapján írjanak le úgy egy ügyletet két forgatókönyvvel, ahol egyikben közbe van iktatva a választott offshore ország, a másikban nincs. Mutassák ki az előnyt.

13. hét máj.1. szünet

14. hét máj. 8. : 2. negyedéves ZH

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: A hallgatók megtanulják az adótervezés, a nyereségtervezés, a veszteséghasznosítás, a nemzetközi adó-visszaigénylés, az adókockázat-elemzés módszereit. A tananyag tartalmazza a kettős adóztatás elkerülésére szolgáló modellegyezményeket. Adóalaphoz kapcsolódóan az elszámoló árak módszertanát is elsajátíthatják.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A házi feladatokat a részletes bontásban kijelölt órára kell elkészíteni, és nyomtatva, írásban leadni a szemináriumvezetőnek. A házi feladatokat két-két fő párosával oldja meg és adja le.
Aki egyéni tanulmányi renden van, egyedül is dolgozhat a házikon és, kérem, hogy akkor adja le egybe ezeket, amikor vizsgázni jön.
Az órán lehetőség van bemutatni és megvitatni a házi feladatot, ha igénylik. A megvitatás alapján kijavítva újra beadható a házi.
Házik lásd a tananyag leírásánál, az adott heti házi feladat ismertetésénél.

Szak neve: Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mester szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Dr. Herich Görgy: Nemzetközi adózás (III. kiadás), Penta Unió, 2010
  • http://www.penta.hu/kiadvanyok/nemzetkozi-adozas

Ajánlott irodalom:

  • Dr. Herich György Nemzetközi adózás, adótervezés példatár, Penta Unió, 2004
  • Herich et al. Elszámolóárak Penta Unió, 2008
  • Telephelyek, fióktelepek adózási, számviteli kérdései, Penta Unió, 2012
  • Adótan 2014, Penta Unió 2014
  • http://www.penta.hu/kiadvanyok
  • http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
  • magyarorszag.hu oldalon az adótörvények
  • Személyi jövedelemadó 1995. évi CXVII., Általános forgalmi adó 2007. évi CXXVII., Társasági adó 1996. évi LXXXI, Adózás rendje 2003. évi XCII., Jövedéki adó 2003. évi CXXVII.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

dr. Hadházyné Dr. Burucs Magdolna Judit

Utolsó módosítás: 2017-01-30 14:12:59

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
VKVizsgakurzus2018/19/2dr. Hadházyné Dr. Burucs Magdolna Judit


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.