Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4GP02NAV04M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Gazdasági kormányzás
A tantárgy neve (angolul):Economic Governance
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0/4
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Őszi félév
Az oktatás nyelve:Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Lehmann Kristóf

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Szeretné fejleszteni közgazdasági logikáját? Meg szeretné érteni a gazdasági hírek és események mélyebb mondanivalóit? Érdekli, hogy mik azok a nem hagyományos eszközök, amelyeket világszerte alkalmaztak a válság leküzdése érdekében, és ezek hogyan hatottak, milyen kérdéseket vetettek fel? Tudni akarja, milyen a magyar gazdaság jelenlegi teljesítőképessége, honnan indult, milyen akadályokat küzdött le a válság alatt és milyen kihívások állnak előtte, és egyáltalán, hol helyezkedik el a globalizált világgazdaságban? Kíváncsi rá, hogy Magyarország, amely a gazdasági válság előtt a régió egyik legtörékenyebb országa volt, milyen válságkezelési intézkedések segítségével élte túl a világgazdaságon végigsöprő vihart és lett a régió egyik legjobban teljesítő országa?
A fenti kérdésekre a választ megkaphatja a Gazdasági kormányzás tantárgy keretein belül. A tantárgyban bemutatásra kerül a 2008–2009-es gazdasági válság kialakulásának okai, következményei és a gazdaságpolitika válaszlépései hazai és nemzetközi kontextusban. Az előadásokon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) különböző területeiről érkező, a válságkezelésben résztvevő szakemberek kitérnek az aktuális gazdasági események magyarázataira és az egyes területek új kutatási eredményeinek ismertetésére, amelyen keresztül a válságnak az általános közgazdasági gondolkodásra gyakorolt hatásai is nyomon követhetővé válnak. Az előadásokat követően aktív csoportmunka és esettanulmányok segítségével mélyedünk el az adott terület fő kérdéseiben, hogy „testközelből” is megtapasztalhassuk, milyen környezetben kellett gondolkodnia a gazdaságpolitikai döntéshozóknak a válságkezelés során, és milyen mozgásterük volt az adott probléma megoldására. A tantárgy célja a hallgatók közgazdasági logikájának, a hírek és események értelmezési képességének az erősítése. A tárgy elvégzése után a hallgatók jobban és mélyebben fogják érteni a gazdasági híreket, a nem hagyományos eszközök mibenlétét, alkalmazásuk okát, a magyar gazdaság helyzetét a világban, és konkrétan a válság alatt, a magyar gazdaságpolitika válságra adott válaszainak mozgatóit és hatásait.

TEMATIKA:

1. hét (2019.09.11.) Nem-hagyományos válaszok, nem-hagyományos kihívások – a 2008/2009-es világgazdasági válság korképe
2. hét (2019.09.18.) A modern pénzelmélet fejlődése a kezdetektől napjainkig
3. hét (2019.09.25.) A magyar gazdaság helyzete a válság előtt
4. hét (2019.10.02.) A hazai növekedési helyzet a válságot követően
5. hét (2019.10.09.) A válság lenyomata a pénzpiaci folyamatokban
6. hét (2019.10.16.) Költségvetési politika és adósságkezelés a válság után
7. hét (2019.10.23.) Munkaszüneti nap
2019.10.30. Őszi szünet
8. hét (2019.11.06.) Intenzív (projekt) hét
9. hét (2019.11.13.) A hazai növekedési helyzet a válságot követően
10. hét (2019.11.20.) Magyarország útja a válságig
11. hét (2019.11.27.) A pénzügyi közvetítőrendszer helyzetének változása – hazai és nemzetközi tapasztalatok
12. hét (2019.12.04.) Hagyományos és nem-hagyományos eszközök a magyar monetáris politikában VAGY
Külső egyensúlytalanság és a hazai alkalmazkodás
13. hét (2019.12.11.) A globális egyensúlytalanságok alakulása a válság előtt és a válság után

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
-


Képesség:
-


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: