Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Költség-haszon elemzés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03LAV15M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Költség-haszon elemzés
A tantárgy neve (angolul): Cost-benefit Analysis
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 16+0
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: választható szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Csengődi Sándor

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy megismertesse és készség szinten elsajátítassa a közpolitikák értékelésének egyik átfogó és sokrétű módszerét, annak elméleti és módszertani sajátosságait.

Évközi tanulmányi követelmények: Elméleti ismeretek elsajátítása, egy közpolitikai költséghaszon elemzés elvégzése, kiselőadás tartása.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: félévközi dolgozat és elvégzett elemzés értékelése 40%, kollokvium 60%

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: közgazdálkodás és közpolitika (MA) – levelező tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:


  • Pásztor Miklós: Szöveggyűjtemény a költség-haszon elemzéshez

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Pásztor Miklós: Szöveggyűjtemény a költség-haszon elemzéshez

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.