Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Egészségügyi politika és finanszírozás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03LAV48M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Egészségügyi politika és finanszírozás
A tantárgy neve (angolul): Health Policy and Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Brodszky Valentin Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatásának célja: az egészségügyi rendszerek és finanszírozási módszerek elemzéséhez, értékeléshez, valamint az egészségpolitikai alternatívák megfogalmazásához szükséges ismeretek nyújtása.

Évközi tanulmányi követelmények: Kiscsoportos munka, prezentációk.

Vizsgakövetelmény: Év végi vizsga, írásbeli dolgozat.

Az értékelés módszere: Az év végén megajánlott jegy két részből áll:
- vizsgadolgozat
- szorgalmi időszak alatt nyújtott teljesítmény

Tananyag leírása: Egészségpolitika és finanszírozás:
- elméleti alapismeretek, valamint
- az elmúlt évtizedekben érvényesülő főbb külföldi és hazai egészségügy-politikai irányzatok megismerése és elsajátítása.

A tantárgy oktatása során a hallgatók megismerik az egészségügyi rendszerek alapvető típusait és az erőforrások elosztásának különböző formáit, az egészségügyi piac sajátosságait, az egészségügyi kiadások nemzetközi trendjeit. A tárgy részletesen foglalkozik a magyar egészségügyi rendszerrel is.

Órarendi beosztás: TBA

Kompetencia leírása: A kurzus végére a hallgatók képesek lesznek egészségpolitikai problémák komplex elemzésére, és finanszírozói döntések előkészítéséhez szükséges háttértanulmányok elkészítésére.

Félévközi ellenőrzések: Folyamatos kiscsoportok munka.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Szorgalmi időszakban nyújtott teljesítményt a hallgató év közben folyamatosan elvégzett munkája alapján kerül értékelésre. Az évközi munka 3-5 fős hallgatói csoportokban történik, amelyeket az első órán alakítunk ki.
Minden hallgatói csoportnak a félév elején választania kell egy egészség-politikai témát, amellyel év közben szeretne foglalkozni. Az év során a kiválasztott probléma tematikus feldolgozásra kerül, dolgozat illetve prezentáció formájában mutatják be az eredményeket.

A szakszerű feldolgozáshoz javasolt az előadókkal, illetve a tantárgyfelelősökkel történő folyamatos egyeztetés, erre lehetőség lesz az órákon, illetve e-mailben.

Szak neve: A tárgy több szakon is meghirdetésre kerül választható tárgyként.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Gulácsi László (szerk.): Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés, Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2012

Ajánlott irodalom:

  • A órák anyagait a Moodle rendszeren keresztül rendelkezésre bocsátjuk, valamint további ajánlott irodalmakat adunk meg.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Gulácsi László (szerk.): Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés, Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2012

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Weszl Miklós, Dr. Zrubka Zsombor János

Utolsó módosítás: 2019-02-06 13:45:38

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Weszl Miklós, Dr. Zrubka Zsombor János


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.