Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4KO03NAK35B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Bevezetés az egészségügy közgazdaságtanába
A tantárgy neve (angolul):Introduction to Health Economics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Baji Petra

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A félév során a hallgatók az egészség-gazdaságtan, gyógyszer-gazdaságtan és finanszírozás alapjaival ismerkednek meg.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy alapvető ismereteket ad egy olyan dinamikusan fejlődő, jelentős gazdasági területen, ami egyre inkább igényli a megfelelően, specifikus ismeretekkel, multidiszciplináris szemlélettel rendelkező szakemberek képzését.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók a félév során megismerkednek az egészség-gazdaságtan legfontosabb fogalmaival és elméleteivel, úgy mint:
Az egészségügyi ellátás piaca; Az egészségügyi ellátás iránti kereslet; Piaci kudarcok az egészségügyi ellátások piacán; Megbízó-ügynök elmélet; Szolgáltató indukálta kereslet
Egészségbiztosítás; Az egészségbiztosítás közgazdasági modellje; Piaci kudarcok az egészségbiztosítási piacon;
Az egészségügyi kiadás adatok elemzésének módszerei; Méltányosság az egészségügy finanszírozásában; Koncentrációs görbék, Kakwani index
Healthy behaviour - dohányzás, alkohol, prevenció, szűrővizsgálatok; Árrugalmasság, Az adók, szabályozások hatása, Az addikció közgazdasági modellje, Kockázatok megítélésének szerepe az egészséggel kapcsolatos döntésekben, a viselkedési közgazdaságtan szerepe


Képesség:
A hallgatók a mikoroökonómiai eszköztár segítségével képesek lesznek vizsgálni az egészségügyi piacán felmerülő problémákat, és értékelni a szabályozásokat, egészségpolitikai programokat.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: