Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Közpolitika elemzés gyakorlat

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NAK96M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Közpolitika elemzés gyakorlat
A tantárgy neve (angolul): Practicing public policy analysis
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: 
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Gajduschek György

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus célja, hogy a más tárgyakból megtanultakat a hallgatók gyakorlati, illetve azt szimuláló helyzetekben is alkalmazni tudják. Önállóan legyenek képesek dönteni, hogy milyen elemzési módszert alkalmaznak, amely illeszkedik a probléma sajátságaihoz, de ahhoz a közpolitikai helyzethez is, amelyben azt alkalmazni kívánják. Ismerkedjenek meg a hallgatók azzal is, hogy milyen egyéb szempontok befolyásolják az elemzés érvényesülését, hatását.

Évközi tanulmányi követelmények: • Rendszeres óralátogatás, és aktív részvétel az órai munkában, gyakorlatokban *
• Legalább egy kiselőadás megtartása
• A „házi feladatok” elkészítése (kb. 6 óra a félév során)
• Aktív részvétel a team-munkában
• A ZH-k megfelelő színvonalú megírása

Vizsgakövetelmény: Lásd fenn

Az értékelés módszere: • Évközi teljesítmény: 50%
• ZH-k 50%
Az évközi teljesítménybe az órai aktív részvétel mellett meghatározó súllyal esnek latba (növekvő fontossági sorrendben): a röpdolgozatok eredményei, a team munkában való aktív részvétel és a házi feladatok.
A ZH-k esetében 1/3 súllyal esik latba az első; 2/3-al a második ZH.
Mivel utóbbi hosszabb és a teljes tananyagot felöleli. A ZH-k egyaránt tartalmaznak szöveges feladatokat és számszerű megoldást igénylő feladatmegoldást.
A fentiek alapján jegymegajánlás történik. Akinek ez megfelel, annak a jegy beírásra kerül.
Akinek nem felel meg, szóbeli vizsgára jelentkezhet annak szabályai szerint.
Az első szóbeli vizsgán csak egy, kivételesen két jegyet lehet javítani, mert nem lenne fair az egész évben keményen dolgozókkal, akik pl. 3-ast értek el, ha az egész évben nem teljesítő hallgató egy rövid vizsgával jelest kaphatna. A szóbeli vizsgán elért érdemjegy (akár elégtelen is) beírásra kerül.
Az ez után következő vizsgán a hallgató már tiszta lappal indul, bármilyen jegyet kaphat.
Mivel alapvetően gyakorlati tárgyról van szó, a részvétel meghatározó jelentőségű. Az óra időpontja úgy került kialakításra, hogy azon a dolgozók is részt tudjanak venni. Ez alól felmentés csak egészen kivételesen adható (elsősorban: külföldi szakmai, pl. Erasmus, tartózkodás). Ezirányú szándékát a hallgató előre, illetve az első órán jelezze, legkésőbb az első hét végéig. Az oktató konzultál a hallgatóval, hogy milyen megoldással lehet elérni a vizsgára bocsátást. (Ez jelentős többletfeladatot jelent.)

Tananyag leírása: A tananyagban előadások, kiselőadások mellett jelentős szerepet kap az önálló feladatmegoldás egyéni és teammunka keretében. Ugyanakkor arra törekszünk, hogy ez elsősorban órán történjen.

Órarendi beosztás: Bemuatatkozás; a kurzus tartalma, technikai részletek; közös alapismeretek megteremtése
Háttérismeretek: Tudja mindenki ugyanazt! Közszféra. Közigazgatás felépítése. Közpolitikai (a) folyamat, (b) szereplők, (c) eszközök.
A racionális döntés elmélete.
A ciklus eleje: a probléma meghatározása, célmeghatározás, alternatívák generálása
"A racionális dötés elmélete
Döntési technikák: A bizonytalanság kezeléseTöbbváltozós hasznossági modellek (MaU)"
Döntési technikák folytatás, felkészlés a ZH-ra.
"ZH;

Továbbléps, döntési technikák folytatása"
Döntési technikák folyt.: Döntés bizonytalan környezetben
Több résztvevő: Stakeholderek, Tárgyalási és alku
Tárgyalás és alku folytatása, felkészlés a csoportprezentációkra.
Összegzés; a magyar közpolitika-alkotás sajátságai
Csoportprezentációk
Záró ZH / Viszga meírása
Összesen 12 alkalommal van óra, mert két időpontot is érint nemzeti ünnep.
Részletes óraterv kerül meghatározásra, amelyet excel fileban a hallgatók a mooodle-ban meg tudnak tekinteni.

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: Félévközi és záró ZH.
Alkalmanként röpdolgozat.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A feladatok nagy része az órán kerül megoldásra. Otthoni feladatok:
• tankönyv olvasása, megértése az ismeretek alkalmazni tudása
• egy bonyolultabb feladat megoldása (órai instrukciók alapján, táblázat-kezelő programmal)
• egy, vagy két kiselőadás megtartása
• részvétel a csoportmunkában

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Gajduschek György - Hajnal György: Közpolitika (HVGORAC 2002) III. rész

Ajánlott irodalom:

  • Gajduschek György - Hajnak György: Közpolitika (HVG-ORAC 2010, II. rész
  • Gajduschek György - Rossiter, Tony: A közpolitika formálásának gyakorlata a brit és a magyar közigazgatásban. MKI 2002
  • Gulyás Gyula -Jenei György: Bevezetés a közpolitikába. BCE Közszolgálati Tanulmányi Központ 1999
  • Kovácsi Zsombor - Orbán Krisztián: a Jogi szabályozás hatásvizsgálata. Dialóg Campus, 2005
  • Bardach, Eugene, and Eric M. Patashnik. A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving. CQ press, 2015.
  • Weimer, David L., and Aidan R. Vining. Policy analysis: Concepts and practice. Routledge, 2015.
  • További irodalmat ajánl az oktató a hallgató sajátos igényeinek megfelelően, egyeztetés alapján, magyar vagy angol nyelven..
Ajánlott irodalmak:
Gajduschek György - Hajnak György: Közpolitika (HVG-ORAC 2010, II. rész
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Gajduschek György - Rossiter, Tony: A közpolitika formálásának gyakorlata a brit és a magyar közigazgatásban. MKI 2002
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Gulyás Gyula -Jenei György: Bevezetés a közpolitikába. BCE Közszolgálati Tanulmányi Központ 1999
Kovácsi Zsombor - Orbán Krisztián: a Jogi szabályozás hatásvizsgálata. Dialóg Campus, 2005
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Kötelező irodalmak:
Gajduschek György - Hajnal György: Közpolitika III. rész
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Gajduschek György

Utolsó módosítás: 2017-02-03 15:21:50

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Dr. Gajduschek György
EElmélet2018/19/2Dr. Gajduschek György
G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Gajduschek György
E1Elmélet2018/19/2Dr. Gajduschek György


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.