Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Program-kiértékelés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NAK98M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Program-kiértékelés
A tantárgy neve (angolul): Public Program Evaluation
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: 
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Hajnal György

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy átfogó célja a hallgatók megismertetése a kormányzati, közpolitikai programok folyamatainak, eredményeinek és hatékonyságának értékeléséhez szükséges elméleti-fogalmi és módszertani ismeretekkel, illetve gyakorlati készséggekkel. A kurzus nagyobbrészt a kvantitatív, ersően formalizált hatáselemzések módszertanára összepontosít,, azonban kitér a - jóval gyakoribb - kvalitatív, szakértői ítéletalkotáson alapuló értékelési feladatokra is.

A kurzus nagy mértékben támaszkodik angol nyelvű, az értékelő kutatások (evaluation research) nemzetközi élvonalát megjelenítő szakirodalmakra, így a hallgatók lehetőség szerint rendelkezzenek az ezek megértéséhez, feldolgozásához szükséges angol nyelvi készségekkel.

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: Az órai előadásokon érintett / szemináriumokon megbeszélt témakörök összessége.

Az értékelés módszere: Prezentációk: 20%
Órai aktivitás: 10%
Órai minidolgozatok: 20%
Félév végi vizsga: 50%

Tananyag leírása: Téma
A program-értékelés szerepe a közpolitikai ciklusban. A
programértékelés múltja, jelene hazai és külföldi gyakorlata
A közpolitikai programok felépítése. Közpolitikai program alkotás a gyakorlatban Magyarországon és külföldön
Az értékelések típusai és felhasználási módjai. Az értékelési
kérdések típusai
A teljesítmény mérése: mit mérünk, mivel, és mihez viszonyítjuk? A
programcélok és az értékelési szempontok meghatározásának problémája
A programmodell fogalma és felhasználási módjai
Az okság fogalma a programértékelésben. Kutatási tervezetek
(research design-ok) I.: Experimentális tervezetek
Kutatási tervezetek II.: kvázi-experimentális tervezetek
Kutatási tervezetek III.: nem-experimentális tervezetek
Kvalitatív értékelések
Új paradigmák felé: "Ötödik generációs", naturalisztikus stb.
értékelések
Vitakérdések, esettanulmányok
Vitakérdések, esettanulmányok

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • • Rossi, P.H. et al (2004): Evaluation. A systematic approach. Thousand Oaks: Sage
  • • Pawson, R. (2007): Realistic evaluation. London: Sage
Ajánlott irodalmak:
Rossi, P.H. et al (2004): Evaluation. A systematic approach. Thousand Oaks: Sage, International
Pawson, R. (2007): Realistic evaluation. London: Sage
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-14 10:45:26

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.