December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4KO03NAV83M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Egészségügyi politika és finanszírozás
A tantárgy neve (angolul):Health Policy and Finance
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Baji Petra

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy oktatásának célja: az egészségügyi rendszerek és finanszírozási módszerek elemzéséhez, értékeléshez, valamint az egészségpolitikai alternatívák megfogalmazásához szükséges
- elméleti alapismeretek, valamint
- az elmúlt évtizedekben érvényesülő főbb külföldi és hazai egészségügy-politikai irányzatok megismerése és elsajátítása.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy oktatása során a hallgatók megismerik az egészségügyi rendszerek alapvető típusait és az erőforrások elosztásának különböző formáit, az egészségügyi piac sajátosságait, az egészségügyi kiadások nemzetközi trendjeit. A tárgy részletesen foglalkozik a magyar egészségügyi rendszerrel. A kurzus során a hallgatók neves gyakorlati szakemberekkel találkozhatnak, és tőlük ismerhetik meg az egészségügyi rendszer működését.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- A legfontosabb egészségpolitikai fogalmak megismerése
- Egészségügyi rendszerek összehasonlító elemzése
- Egészségpolitikai problámák közgazdaságtani megközelítése, elemzése


Képesség:
A kurzus végére a hallgatók képesek lesznek egészségpolitikai problémák komplex elemzésére, és finanszírozói döntések előkészítéséhez szükséges háttértanulmányok elkészítésére.


Attitűd:
A hallgatók a kurzus során megismerkedhetnek a legújabb egészségopolitikai, egészséggazdaságtani koncepciókkal és kutatási eredményekkel, nyitottá válnak új módszerek alkalmazására ezeken a területeken.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: