Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Egészségügyi politika és finanszírozás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NAV83M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Egészségügyi politika és finanszírozás
A tantárgy neve (angolul): Health Policy and Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Baji Petra

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatásának célja: az egészségügyi rendszerek és finanszírozási módszerek elemzéséhez, értékeléshez, valamint az egészségpolitikai alternatívák megfogalmazásához szükséges ismeretek nyújtása.

Évközi tanulmányi követelmények: Kiscsoportos munka, prezentációk.

Vizsgakövetelmény: Év végi vizsga, írásbeli dolgozat.

Az értékelés módszere: Az év végén megajánlott jegy két részből áll:
- vizsgadolgozat
- szorgalmi időszak alatt nyújtott teljesítmény

Tananyag leírása: Egészségpolitika és finanszírozás:
- elméleti alapismeretek, valamint
- az elmúlt évtizedekben érvényesülő főbb külföldi és hazai egészségügy-politikai irányzatok megismerése és elsajátítása.

A tantárgy oktatása során a hallgatók megismerik az egészségügyi rendszerek alapvető típusait és az erőforrások elosztásának különböző formáit, az egészségügyi piac sajátosságait, az egészségügyi kiadások nemzetközi trendjeit. A tárgy részletesen foglalkozik a magyar egészségügyi rendszerrel is.

Órarendi beosztás: K:11:40-13:10(E.3.324)
K:13:40-15:10(E.3.322)

Kompetencia leírása: A kurzus végére a hallgatók képesek lesznek egészségpolitikai problémák komplex elemzésére, és finanszírozói döntések előkészítéséhez szükséges háttértanulmányok elkészítésére.

Félévközi ellenőrzések: Folyamatos kiscsoportok munka.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Szorgalmi időszakban nyújtott teljesítményt a hallgató év közben folyamatosan elvégzett munkája alapján kerül értékelésre. Az évközi munka 3-5 fős hallgatói csoportokban történik, amelyeket az első órán alakítunk ki.
Minden hallgatói csoportnak a félév elején választania kell egy egészség-politikai témát, amellyel év közben szeretne foglalkozni. Az év során a kiválasztott probléma tematikus feldolgozásra kerül, dolgozat illetve prezentáció formájában mutatják be az eredményeket.

A szakszerű feldolgozáshoz javasolt az előadókkal, illetve a tantárgyfelelősökkel történő folyamatos egyeztetés, erre lehetőség lesz az órákon, illetve e-mailben.

Szak neve: A tárgy több szakon is meghirdetésre kerül választható tárgyként.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Gulácsi László (szerk.): Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés, Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2012

Ajánlott irodalom:

  • A órák anyagait a Moodle rendszeren keresztül rendelkezésre bocsátjuk, valamint további ajánlott irodalmakat adunk meg.
Ajánlott irodalmak:
Gulácsi László(szerk.Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés, Medicina Könyvkiadó Rt. )Budapest, 2012
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Boncz Imre(szerk.Egészségügyi gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek, Pécs, 2011 (elektronikus jegyzet)
Brodszky Valentin (szerk)Egészségügyi döntés-előkészítő modellezés (jegyzet)
Gulácsi László(szerk)Egészség-gazdaságtan, Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2006
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library (Megjelenés éve: 2005)
Kötelező irodalmak:
Gulácsi László(szerk.Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés, Medicina Könyvkiadó Rt. )Budapest, 2012
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-10-30 12:11:13

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.