Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Egészségügyi közgazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NAV91M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Egészségügyi közgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Economics of Health Sector
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Péntek Márta

A tantárgy szakmai tartalma: Napjainkban az egyes országok GDP-jük 6%-15%-át költik az egészségügyre, a társadalmi költségek ennek – a becslések szerint – a kétszeresét is elérhetik. Ennek megfelelően az egészségügyi kiadások nagysága és hatékonysága, az adókon, prémiumokon keresztül, közvetlen kapcsolatban áll az adott ország versenyképességével. A hatalmas kiadás miatt
valamennyi országban egyre fokozódik az állami szerepvállalás. Ez jelentősen megdrágítja a munkaerőt, versenyképtelenné teszi a termelést, ami a piaci részesedés csökkenésén keresztül visszahat a feladatait egyre nehezebben ellátó államra, korlátozva annak finanszírozási lehetőségeit. Az egészségügy a fejlett országok legnagyobb munkaadója is egyben.
Hazánkban, ebben a szektorban több mint 200 ezer ember dolgozik. Emellett a tágabb értelemben vett egészségügy (gyógyszer- és műszergyártás, és más beszállítói szolgáltatások) szerte a világon az egyik legdinamikusabban fejlődő területet jelenti. A kurzus résztvevők megszerzett tudásukat igen jól hasznosíthatják a biztosítás, közigazgatás területén, kórházak és más egészségügyi intézmények elemző csoportjának vagy menedzsmentjének tagjaként, illetve az egészségügyi beszállítók, gyógyszer- és műszergyártók munkatársaiként.

Évközi tanulmányi követelmények: Aktív órai részvétel, szakmai tudományos közlemény kis csoportban történő feldolgozása és prezentálása.

Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga.

Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga és az órai munka értékelése

Tananyag leírása: Egészségügyi piac jellemzői
Információs aszimmetria az egészségügyben
Az egészség-nyereség értékelése
Betegségköltség elemzése
Egészség-gazdaságtani elemzések
Az egészség-gazdaságtani elemzések alkalmazása a döntéshozatalban

Órarendi beosztás: Második (tavaszi) félév.

Kompetencia leírása: A hallgatók elsajátítják az egészségügyi piac jellemzőit és z egészségügyi közgazdaságtani elemzések

Félévközi ellenőrzések: A már leadott tananyagok szóbeli visszakérdezése az órák során.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Szakcikk feldolgozásában és referálásában részvétel a kurzus elején egyeztetett témában.

Szak neve: A tárgy különböző szakokon is meghirdetésre kerül.
Közgazdálkodás és közpolitika (MA) mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Gulácsi L. (szerk.): Klinikai kiválóság; technológiaelemzés az egészségügyben, Springer
  • Orvosi Kiadó, Budapest, 1999.
  • Gulácsi L. (szerk.): Egészség-gazdaságtan, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2005.
  • Kornai J.: Az egészségügy reformjáról, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1998.
  • Kornai J., Eggleston K.: Egyéni választás és szolidaritás, Az egészségügy intézményi
  • mechanizmusának reformja Kelet-Európában, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

Ajánlott irodalom:

  • Versteegh MM, Brouwer WB. Patient and general public preferences for health states: A call to reconsider current guidelines. Soc Sci Med. 2016 Jul 31;165:66-74.
Ajánlott irodalmak:
Versteegh MM, Brouwer WB. Patient and general public preferences for health states: A call to reconsider current guidelines. Soc Sci Med. 2016 Jul 31;165:66-74.
Kötelező irodalmak:
Gulácsi L. (szerk.): Klinikai kiválóság; technológiaelemzés az egészségügyben, Springer Orvosi Kiadó, Budapest, 1999.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Gulácsi L. (szerk.): Egészség-gazdaságtan, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2005.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Kornai J.: Az egészségügy reformjáról, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1998.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Kornai J., Eggleston K.: Egyéni választás és szolidaritás: Az egyészségügy intézményi mechanizmusának reformja Kelet-Európában : [Felsőoktatási tankönyv]
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Péntek Márta

Utolsó módosítás: 2017-08-07 11:41:50

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Dr. Péntek Márta
EElmélet2018/19/2Dr. Péntek Márta
E1Elmélet2018/19/2Dr. Péntek Márta
G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Péntek Márta


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.