Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Egészségügyi technológiaelemzés és gyógyszer-közgazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NAV92M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Egészségügyi technológiaelemzés és gyógyszer-közgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Health Technology Analysis and Economics of Medicine
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Brodszky Valentin Péter

A tantárgy szakmai tartalma: Az egészségügyi technológiaelemzés multidiszciplináris elemzési módszer, amely az egészségügyi technológiák (gyógyszerek, beavatkozások) szisztematikus elemzésével foglalkozó diszciplína, amely a következő szempontokat elemzi: a) a klinikai biztonság b) a folyamatok jellemzői; c) a hatásosság; d) az eredményesség; e) a gazdasági következmények; f) a társadalmi, jogi, etikai és politikai kérdések.
A technológiaelemzés a közgazdaságtan, statisztika, a társadalomtudományok, az epidemiológia és az orvostudomány, eszköztárát használja fel; célja, az egészségpolitikai, befogadási, szolgáltatásvásárlási döntések előkészítése. Kialakulásában két körülmény játszott alapvető szerepet: a) az egészségügyi költségeknek a fejlett országokban is nyomasztónak ítélt növekedése; b) a hatalmas egészségügyi költségekkel nem volt arányos az eredmény. Napjainkra a technológiaelemzés használata, a tényeken alapuló vásárlás, fejlesztés már intézményi, például kórházi szinten is megkövetelt a fejlett országokban, és a technológiaelemzés egyike azon egészségügyi kérdéseknek, amelyről az Európai Unióban egységes álláspont és gyakorlat alakult ki.

Az elsajátított tudás jól felhasználható az egészségbiztosításban (Országos Egészségbiztosítási Pénztár, és más biztosítók), a kórházi menedzsmentben dolgozók, illetve az egészségügyben jelenlevő gyógyszer és műszergyártók és más beszállítók munkatársai számára, hiszen a hallgató képes lesz elemzési, tervezési, monitorozási, finanszírozási, vásárlási és fejlesztési kérdésekkel foglalkozó munkacsoport tagjaként illetve annak vezetőjeként tevékenykedni.

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók kiscsoportokat alkotva, az órák anyagával párhuzamosan szakmai feladatokat oldanak meg, amelyek eredményeit a félév végén prezentálják.

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: írásbeli vizsga és/vagy a kiscsoportos munka eredménye

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Közgazdálkodás és közpolitika (MA) mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Gulácsi L, (szerk) Egészség-gazdaságtan, Medicina, Budapest, 2005.
  • Gulácsi L, (szerk) Klinikai kiválóság; technológiaelemzés az egészségügyben, Springer Orvosi Kiadó, Budapest, 1999.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Gulácsi L, (szerk) Egészség-gazdaságtan, Medicina, Budapest, 2005.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Gulácsi L, (szerk) Klinikai kiválóság; technológiaelemzés az egészségügyben, Springer Orvosi Kiadó, Budapest, 1999.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.