Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Költség-haszon elemzés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NAV94M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Költség-haszon elemzés
A tantárgy neve (angolul): Cost-benefit Analysis
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: alapszintű mikroökonómiai ismeretek
A tantárgy típusa: szakirány kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Csengődi Sándor

A tantárgy szakmai tartalma: 
A költség-haszon elemzés nem csak az üzleti, befektetési döntések előkészítéséhez elengedhetetlen eszköz, de a közpolitika alkotás folyamatába illeszkedő, közpolitikai döntéshozatalt is segíteni képes módszer. A közösségi szektorban előzetesen elvégzett költség-haszon elemzés rávilágíthat a cselekvés, beavatkozás szükségességére és indokoltságára, segíthet a legjobb döntési opciók kiválasztásában. Utólagosan igazolni tudja az intézkedések eredményességét, jóléti, költségvetési hatásait.

A tantárgy keretében megismerkedünk a költség-haszon elemzés, mint a közpolitikai döntéshozatalt segítő eszköz, módszer elméleti és koncepcionális alapjaival, majd a bemutatott technikák gyakorlati alkalmazását csoportosan kidolgozandó példák, esettanulmányok keretében próbálhatják ki a hallgatók.

A tárgy sikeres teljesítéséhez szükséges, kívánatos a legalapvetőbb mikroökonómiai fogalmak, koncepciók ismerete,

Évközi tanulmányi követelmények: 
2 évközi ZH
részvétel a gyakorlatokon

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 
évközi ZH - 40%
csoportos feladat - 60%

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 
sütörtök, 13.40 - 15.10, 15.40 - 17.00

Kompetencia leírása: 
Költség-haszon elemzés elvégzése

Félévközi ellenőrzések: 
2 évközi ZH
prezentációk a választott témákban, amelyek értékelésre kerülnek

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 
csoportos feladat elvégzése

Szak neve: 
közgazdálkodás és közpolitika (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A.E. Boardman - D.H. Greenberg - A.R. Vining - D.L. Weimer: Cost-Benefits Analysis: Concepts and practice, Prentice Hall, Inc., 1996.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
A.E. Boardman - D.H. Greenberg - A.R. Vining - D.L. Weimer: Cost-Benefits Analysis: Concepts and practice, Prentice Hall, Inc., 1996.
Pásztor Miklós: Költség-haszon elemzés olvasókönyv

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-09-04 12:40:53

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.